IITDLogo
Research Report 1996-1997

RESEARCH REPORT 1996-1997

PUBLICATIONS

1994

3348*. Kowalczyk-Bronisz S. H., Kotz J., Bubak B. & Pregiel M.: Studies on the effect of organophosphorus pesticide phosalone on mouse immune system. Arch. Vet. Pol. 34, 221-230, 1994.

1995

3349*. Peczyńska-Czoch W.: Metalotioneiny (Metalothioneins). Wiad. Chem. 49, 9-10,1995.

3350*. Ziółkowski P., Milach J., Symonowicz K., Chmielewski P., Latos-Grażyński L. & Marcinkowska E.: 5,20-bis(4-sulphophenyl)-10,15-bis (2-methoxy-4-sulphophenyl)-21-thiaporphyrin as a new potent sensitizer in photodynamic therapy. Tumori 81, 364-369, 1995.

1996

3351. Błach-Olszewska Z. & Zaczyńska E.: Znaczenie śródbłonka naczyń jako tkanki docelowej w wirusowych zakażeniach (Endothelium as target for virus infection). Post. Hig. Med. Dośw. 50, 233-243, 1996.

3352. Bolewska-Pędyczak E., Siemion I. Z. & Wieczorek Z.: The immunomodulatory activity of peptides related to the DNA contacting loop of p53 protein. J. Peptide Sci. 2, 318-324, 1996.

3353*. Boratyńska M., Boratyński J., Magott M. & Szewczyk Z.: Wpływ długotrwałego leczenia erytropoetyną na poziom wolnych aminokwasów u chorych przewlekle hemodializowanych (The effect of long-term erythropoietin treatment on free amino acids levels in hemodialysis patients). Przegl. Lek. 53, 398-401, 1996.

3354. Boratyńska M., Nowakowska B. & Szepietowski T.: Wpływ doboru antygenów HLA na przeżycie alloprzeszczepu nerki (The impact of HLA matching on kidney allograft survival). Post. Med. Klin. Dośw. 5, suppl. 3, 51-57, 1996.

3355*. Cebrat M., Wieczorek Z. & Siemion I. Z.: Immunosuppressive activity of hymenistatin I. Peptides 17, 191-196, 1996.

3356. Cembrzyńska-Nowak M.: Wpływ pourazowej endotoksemii na produkcję IL-1b u chorych poparzonych (Effect of post-trauma endotoxemia on the production of IL-1b in burn patients). Post. Hig. Med. Dośw. 50, 537-540, 1996.

3357. Dabrowski U., Dabrowski J., Katzenellenbogen E., Bogulska M. & Romanowska E.: Structure of the O-specific polysaccharide, containing a glycerol phosphate substituent, of Hafnia alvei strain 1220 lipopolysaccharide. Carbohydr. Res. 287, 91-100, 1996.

3358. Dłubek D., Klimczak A., Łaba A. & Lange A.: Immunologiczne aspekty przeszczepiania komórek hematopoetycznych (Immunological aspects of hematopoietic stem cells transplantation). W: „Przeszczepianie komórek hematopoetycznych” (In: “Hematopoietic stem cells transplantation”), Ed. PANOPTICOS Poznań, pp. 86-94, 1996.

3359. Długosz A. & Duś D.: Synthesis and anticancer properties of pyrimido [4,5-b]quinolines. Il Farmaco 51, 367-374, 1996.

3360. Duk M., Krotkiewski H., Forest E., Rodriguez Parkitna J. M., Kochman M. & Lisowska E.: Evidence for glycosylation of the juvenile--hormone-binding protein from Galleria mellonella hemolymph. Eur. J. Biochem. 242, 741-746, 1996.

3361. Duś D., Paprocka M. & Matejuk A.: Antygeny Lewis w ludzkim raku jelita grubego (Lewis antigens in human colon carcinoma). Post. Hig. Med. Dośw. 50, 549-553, 1996.

3362. Gamian A.: Lipopolisacharydy zawierające kwas sjalowy (Sialic acid containing lipopolysaccharides). Post. Hig. Med. Dośw. 50, 459-472, 1996.

3363. Gamian A.: Studies on enterobacterial lipopolysaccharides containing sialic acid. Post. Mikrobiol. 35, 491-495, 1996.

3364. Gamian A., Boratyński J., Żal M. A. & Roy R.: Selective spectrophotometric determination of glucose and fructose in the presence of aldoses using phenol-acetone reagent and cerium(III) chloride. Arch. Immunol. Ther. Exp. 44, 249-254, 1996.

3365*. Gamian A., Mieszała M., Katzenellenbogen E., Czarny A., Żal T. & Romanowska E.: The occurrence of glycine in bacterial lipopolysaccharides. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 13, 261-268, 1996.

3366*. Gamian A., Mordarska H., Ekiel I., Ulrich J., Szponar B. & Defaye J.: Structural studies of the major glycolipid from Saccharopolyspora genus. Carbohydr. Res. 296, 55-67, 1996.

3367. Glazman-Kuśnierczyk H., Pajtasz-Piasecka E. & Radzikowski C.: Interleukin-2 gene therapy potentiates the antitumor effect of cytostatic agent in mice with advanced transplantable tumors. Biotechnologia 4, 68-79, 1996.

3368. Inglot A.D., Janusz M. & Lisowski J.: Colostrinine: a proline-rich polypeptide from ovine colostrum is a modest cytokine inducer in human leukocytes. Arch. Immunol. Ther. Exp. 44, 215-224, 1996.

3369*. Inglot A. D., Młochowski J., Zielińska-Jenczylik J., Piasecki E., Ledwoń T. K. & Kloc K.: Seleno-organic compounds as immunostimulants: an approach to the structure-activity relationship. Arch. Immunol. Ther. Exp. 44, 67-75, 1996.

3370. Jachymek W., Petersson C., Helander A., Kenne L., Niedziela T. & Ługowski C.: Structural studies of the O-specific chain of Hafnia alvei strain 32 lipopolysaccharide. Carbohydr. Res. 292, 117-128, 1996.

3371. Jankowski S., Rowiński S., Cisowska A. & Gamian A.: The sensitivity of Hafnia alvei strains to the bactericidal effect of serum. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 13, 59-64, 1996.

3372*. Janusz M. & Błaszczyk B.: Effect of a proline-rich polypeptide on IgG level in chickens. Arch. Immunol. Ther. Exp. 44, 23-26, 1996.

3373*. Kacprzak-Bergman I. & Hałasa J.: Frequency of complement third component (C3) and properdin factor (BF) phenotypes in patients with various clinical manifestations of HBV infection. Eur. J. Immunogenet. 23, 1-6, 1996.

3374. Katzenellenbogen E.: Badania strukturalne części cukrowej lipopolisacharydów Hafnia alvei (Structural studies on carbohydrate part of Hafnia alvei lipopolysaccharides). Post. Hig. Med. Dośw. 50, 431-445, 1996.

3375. Katzenellenbogen E., Kübler J., Gamian A., Romanowska E., Shashkov A. S., Kocharova N. A., Knirel Y. A. & Kochetkov N. K.: Structural study and serological characterisation of the O-specific polysaccharide of Hafnia alvei PCM 1185, another Hafnia O-antigen that contains 3,6-dideoxy-3-[(R)-3-hydroxybutyramido]-D-glucose. Carbohydr. Res. 293, 61-70, 1996.

3376. Kłopocki A. G., Krop-Wątorek A., Duś D. & Ugorski M.: Adhesion of human uroepithelial cells to E-selectin: possible involvement of sialosyl Lewisa ganglioside. Int. J. Cancer 68, 239-244, 1996.

3377. Kobzdej M. & Strządała L.: Myszy transgeniczne w badaniu transformacji nowotworowej limfocytów T oraz B (Transgenic mice as tools for analysis of neoplastic transformation of T and B lymphocytes). Post. Hig. Med. Dośw. 50, 113-129, 1996.

3378*. Kochanowska I. E., Kuropatwa M., Rapak A. & Szewczuk A.: Antigenicity of human and horse myoglobins. Arch. Immunol. Ther. Exp. 44, 33-38, 1996.

3379*. Kocharova N. A., Knirel Y. A., Stanislavsky E. S., Kholodkova E. V., Ługowski C., Jachymek W. & Romanowska E.: Structural and serological studies of lipopolysaccharides of Citrobacter O35 and O38 antigenically related to Salmonella. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 13, 1-8, 1996.

3380. Kołodziej A., Duś D., Dąbrowska B. & Lorenz J.: Ploidia DNA a czas przeżycia pacjentów z guzami pęcherza moczowego. Badania retrospektywne (Flow cytometry analysis of DNA ploidy in bladder cancer - retrospective analysis). Urol. Pol. 49, 423-433, 1996.

3381*. Kuczek K., Kotowska M. & Mordarski M.: Sterowana biosynteza antybiotyków poliketydowych (Engineered biosynthesis of polyketide antibiotics). Post. Bioch. 42, 276-283, 1996.

3382. Kuśnierczyk P.: Metody badania wiązania peptydu antygenowego przez cząsteczki głównego kompleksu zgodności tkankowej (Methods for studying antigenic peptide binding by major histocompatibility complex molecules). Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Reports of Gdańsk Scientific Society), 22, 134-138, 1996.

3383*. Kuśnierczyk P.: Polimorfizm alleliczny i haplotypowy HLA-DR (Allelic and haplotypic polymorphism of HLA-DR). Post. Hig. Med. Dośw. 50, 1-8, 1996.

3384. Kübler J., Mieszała M., Katzenellenbogen E., Gamian A. & Romanowska E.: Charakterystyka strukturalna i serologiczna polisacharydów O-swoistych Hafnia alvei PCM 1185 i 1199 (Structural and serological characterization of Hafnia alvei PCM 1185 and 1199 O-specific polysaccharides). Post. Hig. Med. Dośw. 50, 515-517, 1996.

3385. Lange A., Karabon L., Klimczak A., Dłubek D., Bogunia-Kubik K., Świder C. & Suchnicki K.: Serum interferon-g and C-reactive protein levels as predictors of acute graft-vs-host disease in allogeneic hematopoietic precursor cell (marrow or peripheral blood progenitors cells) recipients. Transplant. Proc. 28, 3522-3525, 1996.

3386. Lange A., Marcinek I. & Pacuszko T.: Hematopoietic progenitor cells transplantation in Poland: structure and clinical practice. Ann. Transplant. 1, 63-66, 1996.

3387. Lange A., Sędzimirska M., Suchnicki K. & Tomaszewska-Toporska B.: Strategy of conditionning therapy for hematopoietic cell transplantation. Rep. Pract. Oncol. 1, 25-28, 1996.

3388*. Leszek J., Kiejna A., Beszłej J. A., Inglot A. D. & Borys J.: Skuteczne leczenie chorej z zespołem katatoniczno-paranoidalnym i monitorowaniem wytwarzania cytokin (Successful therapy of the psychiatric patient with catatonic-paranoidal syndrome and monitoring of induced cytokine production). Psychiatr. Pol. 30, 65-74, 1996.

3389*. Lisowska E., Duk M. & Wu A. M: Preparation of biotinylated lectins and application in microtiter plate assays and Western blotting. In: “A Laboratory Guide to Biotin-Labeling in Biomolecule Analysis, BioMethods”, vol. 7, Eds. T. Meier & F. Fahrenholz, Birkhäuser, Basel-Boston-Berlin, pp. 115-129, 1996.

3390. Ługowski C., Jachymek W., Niedziela T. & Rowiński S.: Serological characterisation of anti-endotoxin sera directed against the conjugates of oligosaccharide core of Escherichia coli type R1, R2, R3, J5 and Salmonella Ra with tetanus toxoid. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 16, 21-30, 1996.

3391. Ługowski C., Niedziela T. & Jachymek W.: Anti-endotoxin antibodies directed against Escherichia coli R-1 oligosaccharide core-tetanus toxoid conjugate bind to smooth, live bacteria and smooth lipopolysaccharides and attenuate their tumor necrosis factor stimulating activity. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 16, 31-38, 1996.

3392. Ługowski C., Niedziela T. & Jachymek W.: Endotoksyny bakteryjne: struktura, aktywności biologiczne, szczepionki koniugatowe (Conjugate anti-endotoxin vaccines). Mikrobiologia Medycyna, 4, 28-40, 1996.

3393. Mackiewicz A., Kapcińska M., Łaciak M., Malicki J., Murawa P., Nowak J., Sibilska E., Wiznerowicz M., Bręborowicz D., Lange A., Hawley R. G., Heinrich P. C. & Rose-John S.: Human melanoma gene therapy: from animal studies to clinical trials. Biotechnologia 4, 42-54, 1996.

3394*. Mańczak M., Dubis J., Kość A., Baldy-Chudzik K., Machnicki M., Pacholczyk R., Prussak M., Nowakowska B. & Kuśnierczyk P.: A new lymphoblastoid cell line defective in class II HLA expression. Arch. Immunol. Ther. Exp. 44, 171-178, 1996.

3395*. Matuszyk J., Kobzdej M., Miążek A. & Strządała L.: Breeding and screening of transgenic TCR anti-H-Y/Db mice on the selective (H-2b) or non-selective (H-2k) haplotype for the study on the mechanism of leukemogenesis. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Anim. Sci. 32, 3-9, 1996.

3396. Matuszyk J., Zioło E., Kobzdej M. & Strządała L.: Unexpected reaction of anti-H-2d serum with thymic lymphoma cells derived from transgenic B6-H-2b TCR anti-HY/Db mice. Arch. Immunol. Ther. Exp. 44, 103-107, 1996.

3397. Mieszała M. & Gamian A.: Badania nad składnikiem glicynowym lipopolisacharydów (Studies on a glycyl component of lipopolysaccharides). Post. Hig. Med. Dośw. 50, 525-528, 1996.

3398. Mikulska J.: Podjednostki g oraz z receptorów Fc. Struktura i funkcja (The subunits g and z of Fc receptors. Structure and function). Post. Hig. Med. Dośw. 50, 351-361, 1996.

3399*. Mikulska J., Gorczyca W. & Lisowski J.: Interaction of human erythrocyte glycophorin with immunoglobulins G. Arch. Immunol. Ther. Exp. 44, 27-32, 1996.

3400. Młochowski J., Gryglewski R. J., Inglot A. D., Jakubowski A., Juchniewicz L. & Kloc K.: Synthesis and properties of 2-carboxyalkyl-1,2-benzisoselenazol-3(2H)-ones and related organoselenium compounds as nitric oxide synthase inhibitors and cytokine inducers. Liebigs Ann. 1751-1755, 1996.

3401. Nestorowicz M., Steciwko A., Noczyńska A., Sypniewska G. & Ugorski M.: Oznaczanie przeciwciał antymikrosomalnych i przeciwciał skierowanych przeciwko peroksydazie tarczycowej w autoimmunologicznych chorobach tarczycy (Estimation of microsomal and thyreoperoxidase antibodies in autoimmune thyroid diseases). Diagn. Lab. 32, 307-315, 1996.

3402. Niedziela T., Jachymek W. & Ługowski C.: Endotoksyny bakteryjne - metody analizy strukturalnej (Bacterial endotoxins - methods of structural analysis). Post. Hig. Med. Dośw. 50, 419-429, 1996.

3403*. Niedziela T., Petersson C., Helander A., Jachymek W., Kenne L. & Ługowski C.: Structural studies of the O-specific polysaccharide of Hafnia alvei strain 1209 lipopolysaccharide. Eur. J. Biochem. 237, 635-641, 1996.

3404. Orzechowska B. & Błach-Olszewska Z.: Acquirement of susceptibility to vesicular stomatitis virus infection by murine resident peritoneal cells during culturing in vitro. Arch. Immunol. Ther. Exp. 44, 325-328, 1996.

3405. Pajtasz-Piasecka E.: Redundancja cytokinowa - jedność w wielości (Cytokine redundancy - unity in diversity). Post. Hig. Med. Dośw. 50, 557-580, 1996.

3406*. Paradowska E., Błach-Olszewska Z., Gierlińska M. & Woytoń J.: Effect of exogenous tumor necrosis factor a, interleukin 6 and interferons on vesicular stomatitis virus replication in human placenta and amniotic membrane organ cultures. Arch. Immunol. Ther. Exp. 44, 57-62, 1996.

3407. Paradowska E., Błach-Olszewska Z., Sender J. & Jarosz W.: Antiviral nonspecific immunity of human placenta at term: possible role of endogenous tumor necrosis factors and interferons. J. Interferon Cytokine Res. 16, 941-948, 1996.

3408. Peczyńska-Czoch W., Osiadacz J., Kaczmarek Ł. & Żal T.: Microbial transformation of azacarbazoles X: regioselective hydroxylation of 5,11--dimethyl-5H-indolo[2,3-b]quinoline, a novel DNA topoisomerase II inhibitor, by Rhizopus arrhizus. Biotechnol. Lett. 18, 123-128, 1996.

3409. Perey L., Rosti G., Lange A., Pampallona S., Bosquée L., Pasini F., Humblet Y., Hamdan O., Cetto G. L., Marangolo M. & Leyvraz S.: Sequential high-dose ICE chemotherapy with circulating progenitor cells (CPC) in small cell lung cancer: An EBMT study. Bone Marrow Transplant. 18, suppl. 1, 40-43, 1996.

3410. Piasecki E., Knysz B., Inglot M., Simon K. & Gładysz A.: Long-term assessment of interferon responses in the HIV+ and AIDS patients. Arch. Immunol. Ther. Exp. 44, 345-352, 1996.

3411. Podwińska J.: Syphilis and AIDS. Arch. Immunol. Ther. Exp. 44, 329-333, 1996.

3412. Podwińska J.: Współczesne poglądy na udział odpowiedzi humoralnej i komórkowej w odporności przeciwkiłowej (Contemporary opinion on humoral and cell-mediated immune response in protection against Treponema pallidum infection). W: „Współczesne problemy diagnostyczne i lecznicze przewlekłych i nawracających zakażeń dróg moczowo--płciowych z uwzględnieniem immunoterapii” (In: “Contemporary problems with diagnosis and curing of chronic and recurrent infections of urinary tracts with regarding to immunotherapy”), Ed. J. Hałasa, Jota, Szczecin, pp. 30-48, 1996.

3413*. Podwińska J., Chomik M., Żaba R. & Bowszyc J.: Aktywność interferonu (IFN) wydzielanego przez komórki krwi obwodowej pacjentów w różnych stadiach kiły (Activity of interferon secreted by peripheral blood mononuclear cells of patients with different stages of syphilis). Przegl. Dermatol. 83, 75-82, 1996.

3414*. Podwińska J., Chomik M., Żaba R., Machońko T., Gibowski M. & Bowszyc J.: Interleukina 6 (IL-6) i jej znaczenie dla humoralnej i komórkowej formy odpowiedzi immunologicznej w kile (IL-6 and its role for humoral and cell mediated immune response in syphilis). Przegl. Dermatol. 83, 83-91, 1996.

3415. Podwiński P., Wąsik F. & Podwińska J.: Krążące kompleksy immunologiczne u chorych z różnymi odmianami trądzika łojotokowego (Circulating immune complexes in patients with different forms of acne). Przegl. Dermatol. 83, 353-356, 1996.

3416*. Pruchnik F. & Duś D.: Properties of rhodium (II) complexes having cytostatic activity. J. Inorg. Biochem. 61, 55-61, 1996.

3417. Przondo-Mordarska A. & Zakrzewska-Czerwińska J.: Cytotoksyna wakuolizująca Helicobacter pylori (The vacuolating cytotoxin of Helicobacter pylori). Post. Hig. Med. Dośw. 50, 309-320, 1996.

3418. Radzikowski C.: Contribution of molecular biology to cancer diagnosis and treatment. Biotechnologia 4, 26-41, 1996.

3419*. Radzikowski C., Rygaard J., Budzyński W., Salwa J., Stenvang J. P., Schou M., Lorenzen L. & Zeuthen J.: Cytotoxicity and proliferation of splenocytes and lymph node cells from adjuvant-treated nude mice. Studies of natural and in vitro activation. APMIS 104, 647-658, 1996.

3420. Schmitz N., Bacigalupo A., Labopin M., Majolino I., Laporte J.-P., Brinch L., Cook G., Lambertenghi Deliliers G., Lange A., Rozman C., Garcia-Conde J., Finke J., Domingo-Albos A. & Gratwohl A.: Transplantation of peripheral blood progenitor cells from HLA-identical sibling donors. Br. J. Haematol. 95, 715-723, 1996.

3421. Szewczuk A., Kochanowska I. E. & Kurowska E.: Izoformy hormonu luteinizującego (Luteinizing hormone isoforms). Post. Hig. Med. Dośw. 50, 9-20, 1996.

3422. Szewczuk Z., Siemion I. Z. & Wieczorek Z.: Immunological properties of the thymopentin-like fragments of HLA-DQ. Mol. Immunol. 33, 903-908, 1996.

3423. Szewczuk Z., Stefanowicz P., Wilczyński A., Siemion I.Z., Cierniewski C.S., Kralisz U. & Wieczorek Z.: The immunosuppressory and adhesive miniregion of the human major histocompatibility protein, human leukocyte antigen DQ. Biopolymers 40, 571-583, 1996.

3424. Szponar B.: Glikoproteiny bakteryjnej warstwy S (Glycoproteins of bacterial S-layer). Post. Mikrobiol. 35, 329-342, 1996.

3425. Szponar B. & Mordarska H.: Struktura i antygenowość głównego glikolipidu bakterii oportunistycznych Rhodococcus equi (The structure and immunogenicity of the major glycolipid from opportunistic bacteria - Rhodococcus equi). Post. Hig. Med. Dośw. 50, 533-535, 1996.

3426. Tomeczko J., Pacuszko T., Napora P. & Lange A.: Treatment intensification which includes high-dose induction improves survival of lung carcinoma patients treated by high-dose chemotherapy with hematopoietic progenitor cell rescue but does not prevent high rate of relapses. Bone Marrow Transplant. 18, suppl. 1, 44-47, 1996.

3427. Toukach F. V., Shashkov A. S., Katzenellenbogen E., Kocharova N. A., Czarny A., Knirel Y. A., Romanowska E. & Kochetkov N. K.: Structure of the O-specific polysaccharide of Hafnia alvei PCM 1222 containing 2--aminoethyl phosphate. Carbohydr. Res. 295, 117-126, 1996.

3428. Ugorski M. & Kłopocki A. G.: Udział antygenów sjalo-Lea i sjalo-Lex w adhezji i progresywnym wzroście nowotworowym (Sialosyl-Lea and sialosyl-Lex antigens in adhesion of cancer cells and tumor progression). Post. Hig. Med. Dośw. 50, 209-231, 1996.

3429. Waśniowska K., Blanchard D., Janvier D., Wang Z-X., Peiper S. C., Hadley T.J. & Lisowska E.: Identification of the Fy6 epitope recognized by two monoclonal antibodies in the N-terminal extracellular portion of the Duffy antigen receptor for chemokines. Mol. Immunol. 33, 917-923, 1996.

3430*. Weber-Dąbrowska B., Koźmińska J., Mulczyk M. & Kaczkowski H.: Wykorzystanie bakteriofagów w leczeniu przewlekłego ropnego zapalenia zatok szczękowych (The use of bacteriophages in the treatment of chronic suppurative sinusitis). Post. Med. Klin. Dośw. 5, 291-293, 1996.

3431. Wieczorek Z., Słoń J. J. & Siemion I. Z.: Immunomodulatory activity of conformationally restricted peptides related to TGF-b2 90-99 sequence. Arch. Immunol. Ther. Exp. 44, 209-214, 1996.

3432. Wieczorek Z., Zimecki M., Trojnar J. & Siemion I. Z.: Immunomodulatory activity of a potent thymopentin analog: disulphide bridged b-mercaptopropionyl-arginyl-lysyl-aspartyl-valyl-tyrosyl-cysteine amide. Pol. J. Pharmacol. 48, 31-38, 1996.

3433. Właszczyk A., Adamik B., Durek G., Kübler A. & Zimecki M.: Immunological status of patients subjected to cardiac surgery: serum levels of interleukin 6 and tumor necrosis factor a and the ability of peripheral blood mononuclear cells to proliferate and produce these cytokines in vitro. Arch. Immunol. Ther. Exp. 44, 225-234, 1996.

3434*. Zimecki M., Mazurier J., Spik G. & Kapp J. A.: Lactoferrin inhibits proliferative response and cytokine production of TH1 but not TH2 cells. Arch. Immunol. Ther. Exp. 44, 51-56, 1996.

1997

3435. Adamik B., Zimecki M., Właszczyk A. & Kübler A.: Immunological status of septic and trauma patients. I. High tumor necrosis factor a serum levels in septic and trauma patients are not responsible for increased mortality; a prognostic value of serum interleukin 6. Arch. Immunol. Ther. Exp. 45, 169-175, 1997.

3436. Adamik A., Zimecki M., Właszczyk A. & Kübler A.: Immunological status of septic and trauma patients. II. Proliferative response and production of interleukin 6 and tumor necrosis factor a by peripheral blood mononuclear cells from septic survivor, nonsurvivor and trauma patients: a correlation with the survival rate. Arch. Immunol. Ther. Exp. 45, 277-284, 1997.

3437. Bi B. Y., Lefebvre A-M., Duś D., Spik G. & Mazurier J.: Effect of lactoferrin on proliferation and differentiation of the Jurkat human lymphoblastic T cell line. Arch. Immunol. Ther. Exp. 45, 315-320, 1997.

3438. Błach-Olszewska Z. & Janusz M.: Stimulatory effect of ovine colostrinine (a proline-rich polypeptide) on interferons and tumor necrosis factor production by murine resident peritoneal cells. Arch. Immunol. Ther. Exp. 45, 43-47, 1997.

3439. Bogunia-Kubik K.: Metody typowania antygenów zgodności tkankowej locus HLA-DR oparte na analizie DNA (HLA-DR typing methods based on DNA analysis). Post. Hig. Med. Dośw. 51, 479-498, 1997.

3440. Bogunia-Kubik K., Świder C., Polak M., Pacuszko T. & Lange A.: NcoI polymorphism within the TNFa promoter region and the first intron of TNFb gene in association with DRB1 specificities in healthy volunteers. In: “Immunogenetics: Advances and Education”, Eds. A. J. Madrigal, M. Bencova, D. Middleton & D. Charron, Kluwer Academic Publishers, NATO ASI Series, 3. High Technology, vol. 35, pp. 163-168, 1997.

3441. Bykowska K., Duk M., Kuśnierz-Alejska G., Sikorska A., Łętowska M., Mendek-Czajkowska E., Łopaciuk S., Kopeć M. & Lisowska E.: Degradation of glycophorin A of human erythrocytes in patients with myelo- or lymphoproliferative disorders: possible role of neutrophil proteases. Br. J. Haematol. 96, 514-520, 1997.

3442. Cebrat M., Lisowski M., Siemion I. Z. & Wieczorek Z.: The cyclolinopeptide A analogues with D-Phe, D-Tyr, and L- and D-Trp residues. Pol. J. Chem. 71, 1401-1412, 1997.

3443. Cebrat M., Lisowski M., Siemion I. Z., Zimecki M. & Wieczorek Z.: Sulfonated analogues of cyclolinopeptide A. Synthesis, immunosuppressive activity and CD studies. J. Pept. Res. 49, 415-420, 1997.

3444. Cembrzyńska-Nowak M., Szklarz E. & Inglot A.D.: Modulation of cytokine production by a selenoorganic compound (AE-22) in hyperreactive or hyporeactive bronchoalveolar leukocytes of asthmatics or lung cancer patients. J. Interferon Cytokine Res. 17, 609-617, 1997.

3445. Chybicka A., Salwa J., Jaworski W., Radzikowski C. & Bogusławska-Jaworska J.: Interleukins (IL-1, IL-2, IL-4, IL-6) and TNF production in children with acute lymphoblastic leukemia. In: “Acute Leukemias VI, Prognostic Factors and Treatment Strategies”, Eds. Büchner et al., Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, pp. 154-160, 1997.

3446. Duk M. & Lisowska E.: Subspecificities of anti-M and anti-N antibodies tested with chemically-modified antigens. Transfus. Clin. Biol. 1, 69-71, 1997.

3447. Duk M., Ugorski M. & Lisowska E.: b-Elimination of O-glycans from glycoproteins transferred to Immobilon P membranes: method and some applications. Anal. Biochem. 253, 98-102. 1997.

3448. Frydecka I.: Zaburzenia funkcji układu odpornościowego u chorych na schorzenia nowotworowe układu krwiotwórczego i limforetikularnego (Immunologic dysfunction in patients with neoplastic diseases of hematopoietic and lymphoreticular system). Acta Haemat. Pol. 28, suppl. 2, 40-49, 1997.

3449. Frydecka I., Kuliczkowski K., Wróbel T., Kaczmarek P. & Mazur G.: Serum levels of soluble forms of P55-IL-2Ra and CD8 molecules in patients with multiple myeloma. Appl. Biol. Commun. 7, suppl. 1, 21-30, 1997.

3450. Gaszewska-Mastalarz A., Zakrzewska-Czerwińska J. & Mordarski M.: Rapid detection of Staphylococcus saprophyticus using primer specific PCR. Acta Biol. Hung. 48, 319-322, 1997.

3451. Gubernator B., Króliczewski J., Rybka J. & Szczepaniak A.: Białko Rieskego - składnik transmembranowych kompleksów cytochromowych (Rieske protein - a component of transmembrane cytochrome complexes). Post. Biochem. 43, 41-50, 1997.

3452. Hatano K., Nishii T. & Mordarska H.: Streptomyces spitsbergensis Wieczorek et al. 1993 is a later subjective synonym of Streptomyces baldaccii (Farina and Locci 1966) Witt and Stackebrandt 1991. Int. J. Syst. Bacteriol. 47, 573-574, 1997.

3453. Indrová M., Pajtasz-Piasecka E., Radzikowski C. & Bubeník J.: CTLL assay: comparison of two methods for IL-2 determination. Folia Biol. (Praha) 43, 45-47, 1997.

3454. Inglot A. D.: Classification of cytokines according to the receptor code. Arch. Immunol. Ther. Exp. 45, 353-357, 1997.

3455. Inglot A. D.: Kształtowanie reakcji immunologicznych przez cytokiny (Immune reactions shaped by cytokines). W: „Zaburzenia odporności wieku rozwojowego - wybrane zagadnienia. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa” (In: “Immunological disorders in children. IInd Scientific Conference”, Eds. A. Jankowski & A. Lewandowicz-Uszyńska, Akademia Medyczna, Wrocław 1997, pp. 109-117, 1997.

3456. Jaśkiewicz E.: Retention of glycosyltransferases in the Golgi apparatus. Acta Biochim. Pol. 44, 173-180, 1997.

3457. Kacprzak-Bergman I. & Hałasa J.: Polymorphism of the fourth component of complement (C4) and three clinical pictures of hepatitis B virus infection in children. Arch. Immunol. Ther. Exp. 45, 295-300, 1997.

3458. Kluczyk A., Siemion I. Z., Słoń-Usakiewicz J. J. & Wieczorek Z.: Immunomodulatory activity of oligopeptides related to interleukin 1 receptor antagonist sequence. Arch. Immunol. Ther. Exp. 45, 427-433, 1997.

3459. Kobzdej M., Matuszyk J., Zioło E. & Strządała L.: Loss of T cell receptor diminished tumorigenicity of thymocyte-derived lymphoma cells in the T cell receptor transgenic mice. Arch. Immunol. Ther. Exp. 45, 307-313, 1997.

3460. Kochanowska I. E., Kuropatwa M. & Szewczuk A.: Some parameters influencing immunoassay of human and horse myoglobins. Arch. Immunol. Ther. Exp. 45, 229-233, 1997.

3461. Kołodziej A., Duś D., Dembowski J., Niezgoda T., Dąbrowska B. & Lorenz J.: Wartość prognostyczna ploidii DNA w rakach pęcherza moczowego (DNA ploidy as prognostic factor in bladder cancer). Urol. Pol. 50, 437-448, 1997.

3462. Kraj P.: Factors influencing the preimmune antibody repertoire. Folia Biol. (Praha) 43, 53-61, 1997.

3463. Kraj P., Rao S. P., Glas A. M., Hardy R. R., Milner E. C. B. & Silberstein L. E.: The human heavy chain Ig V region gene repertoire is biased at all stages of B cell ontogeny, including early pre-B cells. J. Immunol. 158, 5824-5832, 1997.

3464. Krotkiewski H., Duk M., Syper D., Lis H., Sharon N. & Lisowska E.: Blood group MN-dependent difference in degree of galactosylation of O-glycans of glycophorin A is restricted to the GalNAc residues located on amino acid residues 2-4 of the glycophorin polypeptide chain. FEBS Lett. 406, 296-300, 1997.

3465. Krotkiewski H. & Krotkiewska B.: Determination of single monosugars bound to a peptide. Acta Biochim. Pol. 44, 285-291, 1997.

3466. Kuczek K., Pawlik K., Kotowska M. & Mordarski M.: Streptomyces coelicolor DNA homologous with acyltransferase domains of type I polyketide synthase gene complex. FEMS Microbiol. Lett. 157, 195-200, 1997.

3467. Kurowska E., Kochanowska I. E., Boratyński J. & Szewczuk A.: Investigations on human lutropin from pituitary gland and urine. Arch. Immunol. Ther. Exp. 45, 329-334, 1997.

3468. Kuśnierczyk H., Konarski L., Kowalski P. & Radzikowski C.: Influence of mesna on urotoxic effects of selected bromosubstituted analogs of ifosfamide. Arch. Immunol. Ther. Exp. 45, 79-85, 1997.

3469. Kuśnierczyk P.: Genetyczne podłoże ciężkiego złożonego niedoboru odpornościowego związanego z brakiem cząsteczek MHC klasy II (Genetic basis of severe immunodeficiency caused by lack of MHC class II molecules). W: „Zaburzenia odporności wieku rozwojowego - wybrane zagadnienia. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa” (In: “Immunological disorders in children. IInd Scientific Conference”, Eds. A. Jankowski & A. Lewandowicz-Uszyńska, Akademia Medyczna, Wrocław 1997, pp. 101-107, 1997.

3470. Kuśnierczyk P.: Nobel nierychliwy, ale sprawiedliwy: odkrycie restrykcji MHC nagrodzone po 22 latach (Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w roku 1996) (Better late than never: Discovery of MHC restriction awarded with Nobel Prize after twenty two years (Nobel Prize in Physiology or Medicine for 1996)). Post. Bioch. 43, 66-72, 1997.

3471. Kuśnierczyk P.: Samoistne i indukowane mutacje HLA i czynników transkrypcyjnych regulujących ekspresję genów HLA: wpływ na czynność układu odpornościowego (Sponateous and induced mutations of HLA and transcription factors regulating HLA gene expression: effects on functioning of the immune system). W: „Wpływ ksenobiotyków na układ odpornościowy” (In: “Effects of xenobiotics on the immune system”), Ed. A. K. Siwicki, Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn-Kortowo, pp. 47-55, 1997.

3472. Kuśnierczyk P. & Strządała L.: Koerber European Science Award 1997 for Professor Paweł Kisielow. Cent. Eur. J. Immunol. 22, 336-337, 1997.

3473. Landberg E., Pahlsson P., Krotkiewski H., Strömqvist M., Hansson L. & Lundblad A.: Glycosylation of bile-salt-stimulated lipase from human milk: comparison of native and recombinant forms. Arch. Biochem. Biophys. 344, 94-102, 1997.

3474. Lange A.: Wysokodawkowana chemioterapia w chłoniakach nieziarniczych (High-dose chemotherapy in non-Hodgkin lymphoma). Współczesna Onkologia 1, 32-35, 1997.

3475. Lange A.: Chemioterapia dużymi dawkami, wspomagana przeszczepem komórek macierzystych układu krwiotwórczego w zaawansowanej postaci raka jajnika (High-dose chemotherapy with PBPC/BM transplantation in advanced ovarian carcinoma). W: „Rak jajnika” (In: “Ovarian cancer”). Ed. J. Markowska, Springer PWN, Warszawa, pp. 129-137, 1997.

3476. Lange A.: Nauki medyczne w Polsce Zachodniej spostrzegane przez lekarza, immunologa i wrocławianina (Medical sciences in Western Poland analyzed in 50 anniversary by the physician, immunologist and citizen of Wrocław). W: „50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Północnych” (In: “The last 50 yrs long period of the development and progress of scientific activity in Western and Northern Poland”), Ed. Oddział PAN Wrocław, Ossolineum, pp. 136-145, 1997.

3477. Ługowski C., Niedziela T. & Jachymek W.: Nowe generacje szczepionek (Modern vaccines). W: „Zaburzenia odporności wieku rozwojowego - wybrane zagadnienia. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa” (In: “Immunological disorders in children. IInd Scientific Conference”, Eds. A. Jankowski & A. Lewandowicz-Uszyńska, Akademia Medyczna, Wrocław 1997, pp. 131-139, 1997.

3478. Majka J., Jakimowicz D., Żarko-Postawka M. & Zakrzewska-Czerwińska J.: Glutathione S-transferase fusion proteins as an affinity reagent for rapid isolation of specific sequence directly from genomic DNA. Nucleic Acids Res. 25, 2537-2538, 1997.

3479. Majka J., Messer W., Schrempf H. & Zakrzewska-Czerwińska J.: Purification and characterization of the Streptomyces lividans initiator protein DnaA. J. Bacteriol. 179, 2426-2432, 1997.

3480. Marcinkowska E., Więdłocha A. & Radzikowski C.: 1,25-dihydroxyvitamin D3 induced activation and subsequent nuclear translocation of MAPK is upstream regulated by PKC in HL-60 cells. Biochem. Biophys. Res. Commun. 241, 419-426, 1997.

3481. Marcinkowska E., Ziółkowski P., Pacholska E., Latos-Grażyński L., Chmielewski P. & Radzikowski C.: The new sensitizing agents for photodynamic therapy: 21-selenaporphyrin and 21-thiaporphyrin. Anticancer Res. 17, 3313-3319, 1997.

3482. Matuszyk J. & Strządała L.: Szlaki przekazywania sygnału i ich rola w dojrzewaniu i funkcji limfocytów T (Signaling pathways governing maturation and function of T cells). Post. Hig. Med. Dośw. 51, 351-365, 1997.

3483. Meleżyńska-Matej M., Kuliczkowski K., Tołkacz M., Grzybek-Hryncewicz K., Frydecka I. & Kotlarek-Haus S.: Czynnik GM-CSF wzmaga siłę opsonizacyjną surowicy w procesie fagocytarnym Staphylococcus aureus (GM-CSF enhances opsonic activity of serum in phagocytic process of S. aureus). Post. Med. Klin. Dośw. 6, 437-442, 1997.

3484. Mieszała M., Kübler J. & Gamian A.: Immunochemical characterization of lipopolysaccharide from glucose-nonfermenting Gram-negative clinical bacterial isolate. Acta Biochim. Pol. 44, 293-300, 1997.

3485. Nawrocka W. & Zimecki M.: Syntheses of novel 3-amino-2(1H)-thioxo-4(3H)-quinazolinones and evaluation of their immunotropic activity. Part III. Arch. Pharm. Pharm. Med. Chem. 330, 399-405, 1997.

3486. Paprocka M., Boratyński J., Duś D., Kuśnierczyk H. & Radzikowski C.: Conjugation of the monoclonal antibody 17-1A with the nitroacridine compound C921 with the poly-L-lysine as an intermediate agent. Arch. Immunol. Ther. Exp. 45, 343-349, 1997.

3487. Paradowska E., Błach-Olszewska Z. & Gejdel E.: Constitutive and induced cytokine production by human placenta and amniotic membrane at term. Placenta 18, 441-446, 1997.

3488. Petersson C., Jachymek W., Kenne L., Niedziela T. & Ługowski C.: Structural studies of the O-specific chain of Hafnia alvei strain PCM 1190 lipopolysaccharide. Carbohydr. Res. 298, 219-227, 1997.

3489. Petersson C., Jachymek W., Klonowska A., Ługowski C., Niedziela T. & Kenne L.: Structural studies of the O-specific chains of Hafnia alvei strains 744, PCM 1194 and PCM 1210 lipopolysaccharides. Eur. J. Biochem. 245, 668-675, 1997.

3490. Petersson C., Niedziela T., Jachymek W., Kenne L., Zarzecki P. & Ługowski C.: Structural studies of the O-specific polysaccharide of Hafnia alvei strain PCM 1206 lipopolysaccharide containing D-allothreonine. Eur. J. Biochem. 244, 580-586, 1997.

3491. Piasecki E.: Genetyczne uwarunkowania przebiegu zakażenia HIV (Hereditary determinants of HIV infection progression). Problemy HIV i AIDS 3, 55-60, 1997.

3492. Piasecki E., Inglot A. D., Winiarska M., Krukowska K., Janusz M. & Lisowski J.: Coincidence between spontaneous release of interferon and tumor necrosis factor by colostral leukocytes and the production of a colostrinine by human mammary gland after normal delivery. Arch. Immunol. Ther. Exp. 45, 109-117, 1997.

3493. Podwińska J., Żaba R., Łusiak M. & Bowszyc J.: Zdolność komórek krwi obwodowej pacjentów do wytwarzania TNF w różnych stadiach kiły (The ability of peripheral blood mononuclear cells of patients to produce TNF in different stages of syphilis). Post. Dermatol. 14, 227-237, 1997.

3494. Radzikowski C.: Udział układu odporności w inicjacji i promocji wzrostu nowotworowego (Contribution of the immune system in tumor growth initiation and progression). W: „Zaburzenia odporności wieku rozwojowego - wybrane zagadnienia. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa” (In: “Immunological disorders in children. IInd Scientific Conference”, Eds. A. Jankowski & A. Lewandowicz-Uszyńska, Akademia Medyczna, Wrocław 1997, pp. 149-152, 1997.

3495. Rasamoelisolo M., Czerwiński M., Bruneau V., Lisowska E. & Blanchard D.: Fine characterization of a series of new monoclonal antibodies directed against glycophorin A. Vox Sang. 72, 185-191, 1997.

3496. Reid M. E., Lisowska E. & Blanchard D.: Coordinator’s report: Glycophorin/band 3 and associated antigens. Transfus. Clin. Biol. 1, 57-64, 1997.

3497. Robaczyński J., Jędryka M., Szymaniec S. & Międzybrodzki R.: Immunosupresyjny wpływ płynu otrzewnowego kobiet z endometriozą na cytotoksyczną aktywność komórek NK (The immunosuppressive effect of peritoneal fluid from women with endometriosis on cytotoxic activity of NK cells). Ginekol. Pol. LXVIII, suppl. 1, 239-242, 1997.

3498. Ryng S., Machoń Z., Wieczorek Z., Zimecki M. & Głowiak T.: Synthesis and structure elucidation of 5-aminomethinimino-3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid phenylamides and their immunological activity. Arch. Pharm. Pharm. Med. Chem. 330, 319-326, 1997.

3499. Ryng S., Malinka W. & Duś D.: Synthesis and cytostatic properties of 5-substituted derivatives of 3-methylisoxazolo[5,4-d]1,2,3-triazine-4--ones and 3-methyl-5-triazene 4-isoxazolecarbo-xylic acid ethyl esters. Il Farmaco 52, 105-108, 1997.

3500. Seitzer U., Świder C., Stüber F., Suchnicki K., Lange A., Richter E., Zabel P., Müller-Quernheim J., Flad H.-D. & Gerdes J: Tumor necrosis factor alpha promoter gene polymorphism in sarcoidosis. Cytokine 9, 787-790, 1997.

3501. Siemion I. Z., Strug I., Wysłouch-Cieszyńska A., Nowak E. & Wieczorek Z.: Immunomodulatory activity of G-actin fragments containing a thymopentin-like sequence. Arch. Immunol. Ther. Exp. 45, 419-425, 1997.

3502. Stanislavsky E. S., Makarenko T. A., Kholodkova E. V. & Ługowski C.: R-form lipopolysaccharides (LPS) of Gram-negative bacteria as possible vaccine antigens. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 18, 139-145, 1997.

3503. Strządała L.: Dojrzewanie i funkcja limfocytów T (Development and function of T lymphocytes). W: „Zaburzenia odporności wieku rozwojowego - wybrane zagadnienia. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa” (In: “Immunological disorders in children. IInd Scientific Conference”, Eds. A. Jankowski & A. Lewandowicz-Uszyńska, Akademia Medyczna, Wrocław 1997, pp. 81-88, 1997.

3504. Strządała L., Miążek A., Matuszyk J. & Kisielow P.: Role of thymic selection in the development of thymic lymphomas in TCR transgenic mice. Int. Immunol. 9, 127-138, 1997.

3505. Szala S. & Radzikowski C.: Podłoże molekularne angiogenezy nowotworów (Molecular basis of neoplastic angiogenesis). Nowotwory 47, 1-19, 1997.

3506. Szewczuk Z., Wieczorek Z., Stefanowicz P., Wilczyński A. & Siemion I. Z.: Further investigations on thymopentin-like fragments of HLA-DQ and their analogs. Arch. Immunol. Ther. Exp. 45, 335-341, 1997.

3507. Szponar B. & Mordarska H.: Rhodococcus equi - oportunistyczny patogen ludzki i zwierzęcy (Rhodococcus equi - human and animal opportunistic pathogen). Post. Mikrobiol. 36, 353-368, 1997.

3508. Szymaniec S.: Dojrzewanie i funkcja limfocytów B (Maturation and function of B lymphocytes in immunological disorders in children). W: „Zaburzenia odporności wieku rozwojowego - wybrane zagadnienia. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa” (In: “Immunological disorders in children. IInd Scientific Conference”, Eds. A. Jankowski & A. Lewandowicz-Uszyńska, Akademia Medyczna, Wrocław 1997, pp. 47-54, 1997.

3509. Tomeczko J., Napora P., Dłubek D., Pacuszko T., Bocheńska J., Teucher T., Schmitz H. & Lange A.: Adjuvant spleen ultrafiltrate immunotherapy in unresectable advanced non small cell lung cancer. Arzneim.-Forsch./Drug Res. 47(II), 1411-1416, 1997.

3510. Tomeczko J., Pacuszko T., Klimczak A. & Lange A.: Wysokodawkowa chemioterapia z przeszczepem autologicznych komórek progenitorowych układu krwiotwórczego w raku drobnokomórkowym płuc (High--dose chemotherapy with PBPC transplantation in SCLC patients). Współczesna Onkologia 3, 41-44, 1997.

3511. Waśniowska K., Jaśkiewicz E., Czerwiński M., Syper D. & Lisowska E.: Mapping of peptidic epitopes of glycophorins A (GPA) and C (GPC) with peptides synthesized on plastic pins (Pepscan analysis). Transfus. Clin. Biol. 1, 73-75, 1997.

3512. Weber-Dąbrowska B., Przestalski M. & Mulczyk M.: Wykorzystanie bakteriofagów w leczeniu przewlekłego ropnego zapalenia ucha środkowego (The use of bacteriophages in the treatment of chronic purulent otitis media). Otolaryngol. Pol. 51, 773-774, 1997.

3513. Wieczorek Z., Kluczyk A., Słoń-Usakiewicz J. J. & Siemion I. Z.: A hexapeptide VTKFYF from C-terminal part of interleukin-1 receptor antagonist, an inhibitor of IL-1-IL-1 receptor interaction. Pol. J. Pharmacol. 49, 107-117, 1997.

3514. Wieczorek Z., Kluczyk A., Słoń-Usakiewicz J. J. & Siemion I. Z.: The search for inhibitors of interleukin-1 based on the sequence of interleukin-1 receptor antagonist. Biomed. Pept. Proteins Nucleic Acids 2, 123-129, 1997.

3515. Witkowska D. & Gorczyca W.: Białka siatkówki wiążące wapń - ich funkcja i patologia (Retinal calcium-binding proteins. Their function and pathology). Post. Hig. Med. Dośw. 51, 1-22, 1997.

3516. Właszczyk A., Zimecki M., Adamik B., Durek G. & Kübler A.: Immunological status of patients subjected to cardiac surgery: effect of lactoferrin on proliferation and production of interleukin 6 and tumor necrosis factor a by peripheral blood mononuclear cells in vitro. Arch. Immunol. Ther. Exp. 45, 201-212, 1997.

3517. Zaczyńska E., Błach-Olszewska Z., Sender J. & Jarosz W.: Effect of viral infections on the ability of human endothelium to interferon, tumor necrosis factor and interleukin 6 production. Arch. Immunol. Ther. Exp. 45, 243-247, 1997.

3518. Zimecki M.: Rola laktoferyny w dojrzewaniu i funkcjonowaniu układu immunologicznego (Role of lactoferrin in maturation and function of the immune system. W: „Zaburzenia odporności wieku rozwojowego - wybrane zagadnienia. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa” (In: “Immunological disorders in children. IInd Scientific Conference”, Eds. A. Jankowski & A. Lewandowicz-Uszyńska, Akademia Medyczna, Wrocław 1997, pp. 39-45, 1997.

3519. Żarko-Postawka M., Hunderuk M., Mordarski M. & Zakrzewska-Czerwińska J.: Organization and nucleotide sequence analysis of the ribosomal gene set (rrnB) from Streptomyces lividans. Gene 185, 231-237, 1997.

3520. Żarko-Postawka M. & Zakrzewska-Czerwińska J.: Liniowy chromosom prokariotyczny; struktura i synteza telomerów (Linear prokaryotic chromosome; structure and synthesis of telomers). Post. Bioch. 43, 12-17, 1997.

Publications in press

3521. Adamik B., Zimecki M., Właszczyk A., Berezowicz P. S. & Kübler A.: Lactoferrin effects on the in vitro immune response in critically ill patients. Arch. Immunol. Ther. Exp.,in press.

3522. Boratyński J. & Roy R.: High temperature conjugation of proteins with carbohydrates. Glycoconj. J., in press.

3523. Cierpisz J., Golnik W., Laskowska A. & Ugorski M.: Zastosowanie cytofluorymetrii przepływowej do wykrywania zakażeń wirusem zapalenia tętnic koni w nasieniu ogierów (Application of flow cytometry to detection of the EAV-infection in stallion’s semen). Med. Weter., in press.

3524. Duk M. & Lisowska E.: Purification of human anti-TF (Thomsen--Friedenreich) and anti-Tn antibodies by affinity chromatography on glycophorin A derivatives and characterization of the antibodies by microtiter plate ELISA. Arch. Immunol. Ther. Exp., in press.

3525. Gamian A., Katzenellenbogen E., Romanowska E., Grosskurth H. & Dabrowski J.: Reinvestigation of the O-specific polysaccharides isolated from strains ATCC 13337 and 1187. Carbohydr. Res., in press.

3526. Gamian A., Ulrich J., Defaye J., Mieszała M., Witkowska D. & Romanowska E.: Structural heterogeneity of the sialic acid containing oligosaccharides from the lipopolysaccharides of Hafnia alvei strain 2 as detected from FABMS studies. Carbohydr. Res., in press.

3527. Gaszewska-Mastalarz A., Bartoszewicz-Potyrała M., Przondo-Mordarska A., Mordarski M. & Zakrzewska-Czerwińska J.: Characterization of coagulase-negative staphylococci by primer-specific polymerase chain reaction and ribotyping. Clin. Microbiol. Infection, in press.

3528. Gaszewska-Mastalarz A., Mordarski M. & Zakrzewska-Czerwińska J.: Molekularna diagnostyka mikrooganizmów - identyfikacja Staphyloccocus epidermidis (Diagnostic molecular microbiology - identification of Staphylococcus epidermidis). Post. Hig. Med. Dośw., in press.

3529. Henneberg M., Stasiulewicz M., Kowalski J., Filipek B., Sapa J., Librowski T., Zduleczna R., Opolski A., Radzikowski C. & Piasela A.: Cardiotonic, psycho-neurotropic and cytotoxic activities of some native plants used in ethnopharmacology of Vilnius Region (Lithuania). Proceedings of the 3rd European Colloquium on Ethnopharmacology, vol. 3, in press.

3530. Jakimowicz D., Majka J., Messer W., Speck Ch., Fernandez M., Cruz Martin M., Sanchez J., Schauwecker F., Keller U., Schrempf H. & Zakrzewska-Czerwińska J.: Structural elements of the Streptomyces oriC region and their interactions with the DnaA protein. Microbiology, in press.

3531. Jungerman M., Sędzimirska M., Lange A. & Witt M.: Application of microsatellite markers for monitoring of reconstitution pattern in patients after bone marrow transplantation/peripheral blood progenitor cell transplantation. Arch. Immunol. Ther. Exp., in press.

3532. Katzenellenbogen E., Gamian A. & Romanowska E.: Trisaccharide core fragment of Hafnia alvei lipopolysaccharides of strains 1188 and 1196. Carbohydr. Lett., in press.

3533. Katzenellenbogen E., Kocharova N. A., Zatonsky G. V., Mieszała M., Gamian A., Bogulska M., Shashkov A. S., Romanowska E. & Knirel Y.A.: Immunochemical studies of the lipopolysaccharide O-specific polysaccharide of Hafnia alvei PCM 1199 related to H. alvei PCM 1205. Eur. J. Biochem., in press.

3534. Kłopocki A. G., Laskowska A., Antoniewicz-Papis J., Duk M., Lisowska E. & Ugorski M.: Role of sialosyl Lewisa in adhesion of colon cancer cells. The antisense RNA approach. Eur. J. Biochem., in press.

3535. Kochanowska I. E., Kuropatwa M. & Szewczuk A.: Influence of some factors on immunoassays of human myoglobin. Arch. Immunol. Ther. Exp., in press.

3536. Kość A., Mańczak M., Dubis J. & Kuśnierczyk P.: B-lymphoblastoid cell line HAJ, derived from HLA-DR-positive donor, does not express HLA-DR. Cent. Eur. J. Immunol., in press.

3537. Krop-Wątorek A., Oikawa S., Oyama Y. & Nakazato H.: Oligomerization of N-terminal domain of carcinoembryonic antigen (CEA), expressed in Escherichia coli. Biochem. Biophys. Res. Commun., in press.

3538. Kuczek K., Kotowska M., Wiernik D. & Mordarski M.: Single-stranded DNA production from phagemids containing GC-rich DNA fragments. BioTechniques, in press.

3539. Lange A.: Wysokodawkowana chemioterapia w guzach litych (High-dose chemotherapy in solid tumors). W: „Chemioterapia onkologiczna dorosłych i dzieci” (In: “Oncological chemotherapy in adults and children”), in press.

3540. Mańczak M., Prussak M., Dubis J., Szuszkiewicz M., Pytel A., Nowakowska B. & Kuśnierczyk P.: Comparison of PCR-SSP versus serological typing for HLA-C alleles: Preliminary report on small population sample. Cent.-Eur. J. Immunol., in press.

3541. Mańczak M., Zielińska-Dawidziak M., Prussak M., Dubis J., Kość A., Duś D., Wojdat E. & Kuśnierczyk P.: Human in vitro cell lines verification by minisatellite DNA restriction fragment length polymorphism. Cancer Lett., in press.

3542. Mikulska J.: Receptory Fcg w łożysku ludzkim (Fcg receptors in human placenta). Post. Hig. Med. Dośw., in press.

3543. Mordarska H., Zakrzewska-Czerwińska J., Paściak M., Szponar B. & Rowiński S.: Rare suppurative pulmonary infection caused by Nocardiopsis dassonvillei recognized by glycolipid markers. FEMS Immunol. Med. Microbiol., in press.

3544. Opolski A., Wietrzyk J., Duś D., Kieda C., Matejuk A., Makowska A., Wojdat E., Ugorski M., Laskowska A., Kłopocki A., Rygaard J. & Radzikowski C.: Metastatic potential and carbohydrate antigens expression of human colon cancer cells xenotransplanted into athymic nude mice. Folia Microbiol., in press.

3545. Orzechowska B., Janusz M., Domaraczenko B. & Błach-Olszewska Z.: Antiviral effect of proline rich polypeptide (PRP) in murine resident peritoneal cells. Acta Virol., in press.

3546. Pazdur J., Bogunia-Kubik K., Polak M., Jastrzębska E., Płoski R. & Lange A.: Prognostic value of HLA-DRB1 typing in patients with undifferentiated chronic arthritis. Tissue Antigens, in press.

3547. Piekarska K., Pawlaczyk-Szpilowa M., Kołwzan B., Adamiak W. & Czarny A.: Badanie mutagenności i toksyczności zanieczyszczeń w roślinności występującej wokół huty cynku i ołowiu w Oławie (Investigations of mutagenicity and toxicity of pollutants in plants occuring around the zinc and lead smelting works in Oława). W: „Degradacja środowiska przyrodniczego a zdrowie człowieka” (In: “Degradation of biological environment and human health”), Ed. Tarnowska Agencja Rozwoju, in press.

3548. Podwińska J.: Znaczenie odpowiedzi immunologicznej w odporności przeciwkiłowej (Importance of cell-mediated immune response in protection against Treponema pallidum infection). Post. Dermatol., in press.

3549. Radzikowski C. & Opolski A.: Postęp w badaniach nad problemem przerzutów nowotworowych (Progress in the studies on tumor metastasis). Nowotwory, in press.

3550. Strój L., Weber-Dąbrowska B., Partyka K., Mulczyk M. & Wójcik M.: Skuteczne zastosowanie fagoterapii w ropnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u noworodka (Effective application of phagotherapy in purulent meningitis of newborn). Neurol. Neurochir. Pol., in press.

3551. Ugorski M. & Krop-Wątorek A.: Metody immunochemiczne (Immunochemical methods). W: „Immunocytochemia” (In: “Immunocytochemistry”), Ed. M. Zabel, PWN, Warszawa, in press.

3552. Zimecki M., Kapp J., Machnicki M., Zagulski T., Właszczyk A., Kübler A., Mazurier J. & Spik G.: Lactoferrin - its role in maturation and function of cells of the immune system and protection against shock in mice. In: “Advances in Lactoferrin Research”, Ed. Plenum Press, New York, in press.

3553. Zimecki M., Właszczyk A., Zagulski T. & Kübler A.: Lactoferrin lowers serum interleukin 6 and tumor necrosis factor a levels in mice subjected to surgery. Arch. Immunol. Ther. Exp., in press.

Publications

with contribution of the Institute members
during temporary stays in foreign laboratories

1995

F1*. Baehr W., Subbaraya I., Gorczyca W. A. & Palczewski K.: Guanylate cyclase-activating protein (GCAP). A novel Ca2+-binding protein in vertebrate photoreceptors. In: “Degenerative Diseases of the Retina”, Eds. R.E. Anderson et al., Plenum Press, New York, pp. 339-347, 1995.

F2*. Friedman D. F., Kraj P. & Silberstein L. E.: VH4.21 expression in the normal human B-cell repertoire. Ann. NY Acad. Sci. 764, 285-292, 1995.

1996

F3. Duda T., Goraczniak R., Surgucheva I., Rudnicka-Nawrot M., Gorczyca W. A., Palczewski K., Sitaramayya A., Baehr W. & Sharma R.K.: Calcium modulation of bovine photoreceptor guanylate cyclase. Biochemistry 35, 8478-8482, 1996.

F4. Jaśkiewicz E., Zhu G., Bassi R., Darling D.S. & Young W.W., Jr.:
b1,4-N-acetylgalactosaminyltransferase (GM2 synthase) is released from Golgi membranes as a neuraminidase-sensitive, disulfide-bonded dimer by a cathepsin D-like protease. J. Biol. Chem. 271, 26395-26403, 1996.

F5. Jaśkiewicz E. , Zhu G., Taatjes D. J., Darling D. S., Zwanzig G. E., Jr. & Young W. W., Jr.: Cloned b1,4 N-acetylgalactosaminyltransferase: subcellular localization and formation of disulfide bonded species. Glycoconj. J. 13, 213-223, 1996.

F6. Semple-Rowland S. L., Gorczyca W. A., Buczyłko J., Helekar B. S., Ruiz C. C., Subbaraya I., Palczewski K. & Baehr W.: Expression of GCAP1 and GCAP2 in the retinal degeneration (rd) mutant chicken retina. FEBS Lett. 385, 47-52, 1996.

F7*. Teodorczyk-Injeyan J., Cembrzyńska-Nowak M. & Peters W. J.: Activation-related T cell anergy after thermal trauma. In: “Immune Consequences of Trauma, Shock and Sepsis. Mechanisms and Therapeutic Approaches”, Eds. E. Faist, S. Baue, H. Schildberg, PABST Science Publishers, Langerich Berlin, Düsseldorf, 521-526, 1996.

F8*. Więdłocha A., Falnes P. O., Rapak A., Munoz R., Klingenberg O. & Olsnes S.: Stimulation of proliferation of a human osteosarcoma cell line by exogenous acidic fibroblast growth factor requires both activation of receptor tyrosine kinase and growth factor internalization. Mol. Cell. Biol. 16, 270-280, 1996.

F9. Wojczyk B. S., Czerwiński M., Stwora-Wojczyk M. M., Siegel D. L., Abrams W. R., Wunner W. H. & Spitalnik S. L.: Purification of a secreted form of recombinant rabies virus glycoprotein: comparison of two affinity tags. Protein Expr. Purif. 7, 183-193, 1996.

1997

F10. Johnson W. C. Jr., Palczewski K., Gorczyca W. A., Riazance-
-Lawrence J. H., Witkowska D. & Polans A. S.: Calcium binding to recoverin: implications for secondary structure and membrane association. Biochim. Biophys. Acta 1342, 164-174, 1997.

F11. Zhu G., Jaśkiewicz E., Bassi R., Darling D. S. & Young W. W., Jr.:
b1,4-N-acetylgalactosaminyltransferase (GM2/GD2/GA2 synthase) forms homodimers in the endoplasmic reticulum: a strategy to test for dimerization of Golgi membrane proteins. Glycobiology 7, 987-996, 1997.