IITDLogo
The Management Board of the Society

President:
Ryczyński Adam

Vice-presidents:
Hajek Ewa
Józefowicz Barbara

Members of the Board:
Kochel Izabela
Łapiński Łukasz
Morchat Joanna

Society Custodian:
Prof. Dr hab. Med. Czesław Radzikowski

tel.:
071 3373492
071 3373492 wewn. 163

e-mail:
radzikow@iitd.pan.wroc.pl