Szkolenie w IITD dotyczące programu Horyzont 2020

W dniu 23.04.2015 (czwartek) o godz.10:30 w Auli Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, odbędzie się szkolenie dotyczące przygotowywania wniosków grantowych do programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej, do finansowania badań naukowych i innowacji. Szkolenie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych. Po szkoleniu przewidziano około 1.5 godziny na zadawanie pytań i dyskusję. Szkolenie poprowadzi Pani mgr inż. Joanna Niedziałek, pracująca w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych, zajmująca się priorytetem: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, oficjalnie jest ekspertem krajowym Programu Horizon 2020 - NCP Health, demographic change and wellbeing.
Program