III Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN

III Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN, poświęcone prezentacji prac magisterskich wykonanych w roku akad. 2014/15 odbędzie się we wtorek, 23 czerwca 2015 r. Przewidujemy 10-minutowe prezentacje i 5 minut na dyskusję, a także wyróżnienie prezentowanych prac dyplomami IITD PAN.

Zapraszamy studentów prezentujących prace magisterskie - także te wykonane poza Instytutem. Forum jest otwarte dla studentów biotechnologii wszystkich uczelni.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie autorów prezentacji (nazwisko, imię, nazwa uczelni) i tytułów prac w terminie do 12 czerwca na adres forum@iitd.pan.wroc.pl (tytuł: Forum Młodych Biotechnologów w IITD PAN 2015).
Przy zgłoszeniu proszę, jeżeli uznacie Państwo za wskazane, o dołączenie krótkiej opinii (promotora lub opiekuna) o studencie, zawierającej opis wkładu do badań laboratorium, a także tytułu publikacji lub prezentacji na konferencyjnych, których magistrant jest współautorem.

Opiekunowie Studenckiego Koła Naukowego IITD
prof. dr hab. med. Czesław Radzikowski
dr hab. Bogumiła Szponar

Plakat