KNOW - pierwszy konkurs w ramach poddziałania 4

1 września br. w ramach dotacji projakościowej KNOW zostanie ogłoszony pierwszy konkurs w ramach poddziałania 4 - Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej. Jest to konkurs przeznaczony tylko dla pracowników IITD (nie dla doktorantów).
Informacje o innych planowanych konkursach znają Państwo na stronie internetowej w zakładce Konkursy.