2020/6

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2020/6

Temat: Przygotowanie preparatów do analizy histologicznej oraz immunohistochemicznej, ilościową analizę histologiczną i immunohistochemiczną, opracowanie wyników analizy i przygotowanie raportu z badań.

Termin składania ofert: do dnia 26.03.2020 r. do godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: dnia  26.03.2020 r. o godz. 10:10.

Modyfikacja/zmiana zapisu w Zaproszeniu dot. pkt. 6 ppkt 1) lit. b) Termin złożenia ofert:  Zmianie ulega zapis dot. tytułu e-maila w przypadku składania ofert drogą elektroniczną, który otrzymuje nastepujące brzmienie:

"Wiadomość e-mail należy zatytułować: Oferta o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest Przygotowanie preparatów do analizy histologicznej oraz immunohistochemicznej, ilościową analizę histologiczną i immunohistochemiczną, opracowanie wyników analizy i przygotowanie raportu z badań".

W związku z epidemią KORONAWIRUS (COVID - 19) termin składania i otwarcia ofert zostaje zmodyfikowany. Nowy termin:

Składanie ofert: do dnia 24.04.2020 r. do godz. 10:00 
Otwarcie ofert: dnia 24.04.2020 r. o godz. 10:10.