2020/15

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2020/15

Temat: Dot. post. poniżej 30 0000 euro. którego przedmiotem jest dostawa komory laminarnej Biohazard II klasy bezpieczeństwa.

Termin składania ofert: 30.07.2020 r. godz. 11:00,
Termin otwarcia ofert: 30.07.2020 r. godz. 11:10.