2020/22

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2020/22

Temat:  Dostawa inkubatora CO2

Termin składania ofert: 09.12.2020 r. godz. 11:00,
Termin otwarcia ofert: 09.12.2020 r. godz. 11:10.

W załączeniu:
- Zaproszenie scan,
- formularz ofertowy wersja word,
- wzór umowy wersja word.