2019 - Zamówienia Publiczne do 30 tys. Euro

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@iitd.pan.wroc.pl

2019/34

Dostawa materiałów biochemicznych firmy Sigma-Aldrich

Termin składania ofert: 06.11.2019 r. do  godz. 14:00
 

2019/33

Temat:  Dostawa kolb szklanych o pojemności 1000 ml z nakrętką membranową.

Termin składania ofert: 25.11.2019 r. do  godz. 24:00,
Termin otwarcia ofert:  26.11.2019 r. o godz. 09:00

2019/32

Temat: dostawa materiałów do sterylizacji.

Termin składania ofert: 21.11.2019 r. do  godz. 24:00,
Termin otwarcia ofert:  22.11.2019 r. o godz. 09:00

Zamawiający dokonuje modyfikacji Formularza ofertowego poprzez zmianę w Formularzu ofertowym w części 2 w tabeli nr 2 w wierszu 2 informacji dot. parametrów technicznych, który otrzymuje następujące brzmienie:
- 250 mm x 200 m bez zakładki
 

2019/31

Temat: Rękawice medyczne nitrylowe Nitrile Aloe : 103 opakowań w rozmiarze S, 500 opakowań w rozmiarze M, 300 opakowań w rozmiarze L.

Składanie ofert: do dnia 14.11.2019 r. do godz. 24:00
Otwarcie ofert: dnia 15.11.2019 r. o godz. 09:00

Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza ofertowego poprzez wykreślenie w Formularzu ofertowym w ust. 3 pkt 1 ) słowa oraz umowy.

Nowe brzmienie ust. 3 pkt 1): Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte  w Zaproszeniu  oraz gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zaproszenia.

2019/30

Temat: Dostawa Inkubatora CO2 z możliwością regulacji stężenia tlenu.

Termin składania ofert: 08.11.2019 r. do godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: 08.11.2019 r. o godz. 10:10.

2019/29

Temat:  Dostawa aparatury do wizualizacji żeli i blotów.

Termin składania ofert: 12.11.2019 r. do godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: 12.11.2019 r. o godz. 10:10.

2019/28

Temat: Rękawice medyczne nitrylowe Sempercare® PF Nitrile Aloe : 103 opakowań w rozmiarze S, 500 opakowań w rozmiarze M, 300 opakowań w rozmiarze L.

Termin składania ofert: 2019-11-03 24:00
Termin otwarcia ofert: 2019-11-04 10:00

2019/27

Temat:  Dostawa kolumny chromatograficznej i wypełnienie do kolumny.

Termin składania ofert: 2019-10-28 24:00
Termin otwarcia ofert: 2019-10-29 10:00

2019/26

Temat:  Remont pomieszczeń biurowych nr 40, 41 Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk  we Wrocławiu.

Termin składania ofert: 25.10.2019 r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert:  25.10.2019 r. o godz. 10:10

2019/25

Temat: dostawa dwóch inkubatorów CO2 do hodowli komórkowych.

Termin składania ofert: 07.10.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 07.10.2019 r. o godz. 10:10.

2019/24

Dostawa materiałów biochemicznych firmy ThermoFisher Scientific

Termin składania ofert: 25.09.2019r. do godz. 12:00.

2019/23

Dostawa myszy doświadczalnych

Termin składania ofert: 23.09.2019r. do godz. 14:00.

2019/22

Temat: Sukcesywna dostawa zagranicznych czasopism naukowych –  z aktywacją dostępu do tytułów jedynie w formie elektronicznej –na 2020 rok dla IITD PAN.

Termin składania ofert: 03.10.2019 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: 03.10.2019 r. godz. 10:10.

2019/21

Remont pomieszczeń laboratoryjnych chemii ogólnej nr 16, 17, 18 Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Termin składania ofert: 03.09.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  03.09.2019 r. godz. 10:10.

Informacja: W dniach 12.08.2019 r. - 19.08.2019 r. - urlop.

2019/20

Dostawa dwóch wirówek laboratoryjnych.

Składanie ofert: 20.08.2019 r. do godz. 10:00,
Otwarcie ofert: 20.08.2019 r. o godz. 10:10.


Informacja: W dniach 12.08.2019 r. - 19.08.2019 r. - urlop. W sprawie pytań proszę kontaktować się z Panią Zuzanną Kazimierczak nr telefonu oraz adres wskazany został w SIWZ.
 
2019/19

Dostawa odczynników do posiadanych sekwenatorów NGS.

Termin składania ofert dnia: 15.07.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert dnia: 15.07.2019 r. godz. 10:10.

2019/18

Temat:  Dostawa testów i odczynników wraz z niezbędnym oprogramowaniem do określania obecności oraz swoistości przeciwciał anty HLA i anty MICA na analizatorze fluorescencyjno laserowym Luminex 200.

Termin składania ofert: 02.07.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.07.2019 r. o godz. 10:30

2019/17

Dostawa testów diagnostycznych wraz z niezbędnymi odczynnikami i oprogramowaniem do oznaczenia antygenów HLA locus ABDR metodą PCR - SSO na poziomie niskiej/pośredniej rozdzielczości na posiadanym analizatorze fluorescencyjno-laserowym Luminex 200.

Termin składania ofert: 02.07.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.07.2019 r. o godz. 10:10

2019/16

Dostawa sypkiego podłoża MYPGP.

Termin składania ofert: do dnia  12.06.2019 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert 12.06.2019 r. godz. 11:10

2019/15

Dostawa materiałów biochemicznych firmy ThermoScientific (44)

Termin składania ofert: 21.05.2019 r. do godz. 12:00

2019/14

Dostawe materiałów biochemicznych firmy Sigma-Aldrich (43)

Termin składania ofert: 21.05.2019 r. do godz. 12:00

2019/13

Dostawa końcówek do pipet.

Termin składania ofert: 24.05.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 24.05.2019 r. godz. 10:10.

2019/12

Dostawa myszy doświadczalnych

Termin składania ofert: 02.05.2019r. do godz. 12:00.
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej do dnia 02.05.2019 roku do godz. 14.00.

2019/11

Dostawa sypkiego podłoża MYPGP.

Termin składania ofert: 25.03.2019 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert:  25.03.2019 r. godz. 10:10.

2019/10

Dostawa materiałów biochemicznych firmy Sigma-Aldrich

Termin składania ofert: 11.03.2019 r. godz. 12:00.

2019/9

Świadczenie usługi  polegającej na doradztwie technicznym, organizacyjnym i wsparciu realizacji projektu pn. "Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT”.

Termin składania ofert: 01.03.2019 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: 01.03.2019 r. godz. 10:10.

 

UWAGA:
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Numer projektu: POPC.02.03.01-00-0053/18.

2019/8

Dostawa przeciwciał do fenotypowania komórek

Termin składania ofert: 22-02-2019 godz.14:00.

2019/7

Dostawa dyspensera do testów paskowych

Termin składania ofert: 29-01-2019 godz.14:00.

2019/6

Dostawa materiałów biochemicznych firmy Sigma-Aldrich

Termin składania ofert: 23-01-2019 godz.14:00.

2019/5

Dostawa przeciwciał przeciwko psim antygenom firmy BIO-RAD

Termin składania ofert: 23-01-2019 godz.14:00.

2019/4

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert: 23-01-2019 godz.14:00.

 

Do dnia 23 stycznia 2019 do godziny 14:00 nie wpłynęła żadna oferta w związku z czym postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.

2019/3

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert: 23-01-2019 godz.14:00.

2019/2

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert: 23-01-2019 godz.14:00.

2019/1

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert: 22-01-2019 godz.14:00.