KontaktInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk

ul. Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław 

Sekretariat

tel.: +48 71 337 11 72, +48 71 370 99 05,
fax: +48 713372171
e-mail: secretary@hirszfeld.pl
 


Ośrodek Terapii Fagowej we Wrocławiu

Rejestracja pacjentów:

Tel.: +48 71 370 99 01
Fax: +48 71 337 13 82
e-mail: otf@hirszfeld.pl
Zespół OTF
 


Centrum Medyczne IITD - Laboratorium Immunologii Tkankowej

Tel.: +48 71 370 99 58, +48 71 370 99 09
Zespół laboratorium
 


Inspektor ochrony danych - Ewa Więcław

tel.: +48 71 370 99 40
e-mail: iod@hirszfeld.pl
 


Dział Personalny

tel.: +48 71 370 99 36, +48 71 370 99 40
e-mail: kadry@hirszfeld.pl
 


Książka telefoniczna