Sprawozdanie z działalności naukowej w roku 1999

SPRAWOZDANIE
z działalności naukowej Instytutu
w roku 1999

Wrocław, luty 2000 r.

 

Podstawą niniejszego opracowania były sprawozdania roczne
przygotowane przez Kierowników jednostek organizacyjnych Instytutu.

Układ i opracowanie redakcyjne:
prof. dr Czesław Radzikowski i prof. dr Elwira Lisowska
przy technicznej współpracy:
Danuty Gwizun i Elżbiety Kaźmierczak

 

 

SPIS TREŚCI