KNOW


Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk uzyskał w 2014 roku status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), jako partner Konsorcjum „Wrocławskie Centrum Biotechnologii”.

Dotacja projakościowa, związana z uzyskaniem statusu KNOW, przeznaczona będzie na finansowanie wybranych zadań oraz projektów naukowo – badawczych.