Obszary finansowania

 

Pracownicy IITD oraz doktoranci mogą brać udział w konkursach na realizację zadań w ramach dotacji projakościowej dla Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Wrocławskie Centrum Biotechnologii.

Konkursy ogłaszane są na stronie http://know.wroc.pl/starter

Można aplikować o dofinansowanie zadań w ramach następujących obszarów:
 

Obszar 1. Aktywność naukowo – dydaktyczna

Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor

Poddziałanie 2 Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych

Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych

Poddziałanie 4 Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej

Poddziałanie 5 Wsparcie działalności projakościowej kadry naukowo – technicznej

Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, inżynieryjno-technicznych i administracyjnych WCB

Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych
 

Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB

Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe
c) Długoterminowe wyjazdy naukowe
 

Obszar 3: Utrzymanie i rozwój infrastruktury naukowo – dydaktycznej

Poddziałanie 1 Remonty i rozwój istniejącej infrastruktury
Poddziałanie 2 Wsparcie, rozbudowa i utrzymanie baz danych
Poddziałanie 3 Dofinansowanie materiałów dydaktycznych, skryptów itp.