Zasady Skladania Wniosków

Instrukcja aplikowania:

 1. Wejdź do systemu rejestracji KNOW na stronie http://know.wroc.pl (link w prawym dolnym rogu strony).
 2. Załóż konto Użytkownika w zakładce „Zaloguj”.
 3. Zaloguj się jako „Użytkownik” na stronie
  http://know.wroc.pl/starter/index.php/site/login
 4. Wybierz otwarty dla IITD w danym obszarze i poddziałaniu konkurs i złóż aplikację poprzez aktywację ikony formularza po prawej stronie. Otworzy się formularz aplikacyjny, który należy wypełnić i załączyć skany podpisanych dokumentów w formacie PDF, zawierający:
  - Wniosek o dofinansowanie zadania
  - Oświadczenie o finansowaniu zadania
  - Oświadczenie o statusie wykonawcy
  - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  - Inne załączniki podyktowane zapisami Regulaminu kwalifikowania wniosków o dofinansowanie w ramach dotacji projakościowej KNOW w IITD PAN
  Wzory ww. dokumentów oraz odpowiednie regulaminy znajdują się w zakładce Dokumenty na stronie internetowej KNOW IITD PAN http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/KNOW/Dokumenty.html
 5. Zakończ składanie aplikacji poprzez naciśnięcie ikony „Utwórz”.
 6. Dodatkowo prześlij swoją aplikację w formie elektronicznej (podpisaną i zeskanowaną) na adres know@iitd.pan.wroc.pl.
 7. Informacja o dostępie do wyników konkursów pojawi się w zakładce Wydarzenia na stronie internetowej IITD PAN oraz w zakładce KNOW – Wyniki Konkursów.
 8. Jeśli wniosek zostanie zakwalifikowany przez Komisję ds. KNOW, przynieś do Biura KNOW (pokój 118, tel. 166) dwa egzemplarze podpisanego przez siebie, „Porozumienia w sprawie wykonania zadania finansowanego z dotacji projakościowej KNOW”.
 9. Po zakończeniu realizacji zadania w ciągu 14 dni prześlij na adres know@iitd.pan.wroc.pl w formie elektronicznej (wypełnione, podpisane i zeskanowane) „Sprawozdanie z realizacji zadania finansowanego w ramach dotacji projakościowej KNOW” (załącznik nr 5), dołączając dokumentację w postaci prezentacji multimedialnej, dokumentacji fotograficznej, PDF publikacji lub innych. Równolegle Sprawozdanie w wersji papierowej złóż w biurze KNOW.
 10. W ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania złóż „Sprawozdanie finansowe z realizacji zadania finansowanego w ramach dotacji projakościowej KNOW (załącznik nr 8) wraz ze stosownymi dokumentami księgowymi (np. delegacja, faktura). Do każdej faktury pokrywanej ze środków KNOW dołączaj odpowiedni dla danego poddziałania formularz, który znajdziesz w zakładce Dokumenty – opisy faktur. Osobą odpowiedzialną za rozliczenia finansowe KNOW jest Pani Karolina Ciekot. Przykładowy wzór wypełnienia formularza sprawozdania finansowego ” znajdziesz tutaj.
 11. Pamiętaj  o oznakowaniu dokumentów związanych z realizacją zadania zgodnie z wymaganiami i systemem identyfikacji wizualnej KNOW (Patrz: Regulamin finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW).