LIT
Laboratorium Immunologii Tkankowej

Laboratorium Immunologii Tkankowej
Centrum Medycznego
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

 

 

Badania diagnostyczne prowadzone w Laboratorium Immunologii Tkankowej CM IITD:

1. Pakiet badań dla celów transplantacji obejmujący:

 • typowanie antygenów zgodności tkankowej (HLA) klasy I i II  (badanie na poziomie DNA: niska, pośrednia lub wysoka rozdzielczość);
 • próby krzyżowe między dawcą a biorcą przeszczepu;
 • określanie poziomu przeciwciał anty-HLA przez badanie panelowej reaktywności (PRA-CDC);
 • identyfikacja przeciwciał anty-HLA klasy I i II (Luminex);
 •  oznaczanie specyficzności przeciwciał anty-HLA klasy I i II (Luminex);
 • genotypowanie receptorów KIR;

2. Typowanie antygenów HLA w celu określenia predyspozycji genetycznej w różnego rodzaju chorobach o podłożu autoimmunologicznym:

 • HLA-B27 - diagnostyka zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa(ZZSK), zapalenia błony naczyniowej oka, określenie predyspozycji genetycznej i ewentualnej manifestacji klinicznej w reaktywnych zapaleniach stawów (w tym zespół Reitera), artropatii łuszczycowej, nawracającym zapaleniu tęczówki;
 • HLA-C*06 - określenie podłoża genetycznego łuszczycy typu I;
 • HLA-DRB1*15 - diagnostyka zapalenia błony naczyniowej oka;
 • HLA-DRB1(*01, *04) - diagnostyka i prognozowanie przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów;
 • HLA-DQB1*(DQ2/DQ8) - diagnostyka celiakii (choroba trzewna);

3. Typowanie antygenów HLA  i receptorów KIR oraz określanie poziomu przeciwciał anty-HLA w diagnozowaniu podłoża niepłodności i nawracających samoistnych poronień.

 

Laboratorium Immunologii Tkankowej od 1977 roku współpracuje z Regionalnymi Ośrodkami Transplantacyjnymi, stacjami dializ oraz w ramach Poltransplantu z Krajową Listą Oczekujących na Przeszczepienie Narządu. Wykonujemy również badania dla potrzeb transplantacji kończyn dla Pododdziału Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki w Trzebnicy oraz próby krzyżowe do przeszczepu płuca dla Katedry Chorób Klatki Piersiowej w Szczecinie.

Laboratorium Immunologii Tkankowej CM IITD jest zarejestrowane w KIDL – numer ewidencyjny 2454.

W 2018 roku Laboratorium Immunologii Tkankowej CM IITD uzyskało akredytację Europejskiej Federacji Immunogenetyki. Jesteśmy pierwszym w Polsce laboratorium prowadzącym działalność w zakresie transplantacji narządowych, które może poszczycić się tym wyróżnieniem. 

 

Certyfikat_EFI

Informacje:

Laboratorium Immunologii Tkankowej

Centrum Medyczne Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław

 

Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik

Tel. 071 370 99 58

E-mail: lit@hirszfeld.pl