Biuro Komisji

Biuro Komisji  - V piętro, pokój 506 czynne jest od wtorku do czwartku w godz. 9:00-15:00.

W związku z trwającą sytuacją oraz wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (całość dostępna pod linkiem https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf) posiedzenia LKE odbywają się on-line.

Sprawy pilne (takie, od których rozstrzygnięcia zależy dobrostan zwierząt lub pilne ze względów formalnych) będą głosowane on-line lub przez wyjątkowe zwołanie posiedzenia również w formie wideokonferencji.
We wszelkich sprawach prosimy o kontakt przesyłając maila na lke@hirszfeld.pl

Dostarczanie dokumentów do LKE po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (mailowo lub telefonicznie).

Sekretarz : mgr inż. Jagoda Mierzejewska; tel. +48 713 371 172 wew. 207 lub 330.

Posiedzenia Komisji odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca (z wyjątkiem sierpnia i grudnia).

Wnioski powinny być dostarczone w czterech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej najpóźniej na 9 dni przed posiedzeniem Komisji.

Wersję elektroniczną wniosku można przesłać na adres: lke@hirszfeld.pl.

Pod nieobecność sekretarza LKE proszę o pozostawienie dokumentów w sekretariacie IITD (I p.).

 

Termin składania wniosków

Termin posiedzenia LKE

11 styczeń 2021

20 styczeń 2021

8 luty 2021

17 luty 2021

8 marzec 2021

17 marzec 2021

12 kwiecień 2021

21 kwiecień 2021

10 maj 2021

19 maj 2021

7 czerwiec 2021

16 czerwiec 2021

12 lipiec 2021

21 lipiec 2021

Sierpień – przerwa wakacyjna

6 wrzesień 2021

15 wrzesień 2021

11 październik 2021

20 październik 2021

8 listopad 2021

17 listopad 2021

29 listopad 2021

8 grudzień 2021

Podane daty mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany terminu posiedzenia LKE informacja o tym umieszczona zostanie na stronie internetowej.