Kursy specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych

 
Diagnostyka molekularna w schorzeniach immunologicznych i transplantologii

Kurs nr: 08-023/04/03-008-2017; Wrocław, 23.10.2017 - 27.10.2017 

 

Formularz zgłoszeniowy