Optymalizacja charakterystyki i przygotowania preparatów fagowych do celów terapeutycznych

Projekt nr POIG.01.03.01-00-003/08

Tytuł projektu:
Optymalizacja charakterystyki i przygotowania preparatów fagowych do celów terapeutycznych

Beneficjent:
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu, ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław, tel.: 071 337-11-72; fax: 071 337-21-71
 

Członkowie konsorcjum

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu:
ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław, tel.: 071 337-11-72; fax: 071 337-21-71

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk:
ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa tel.: 022-592-2145 (022-592-1300, 022-592-1303); fax: 022-658-4636

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Immunologii Klinicznej, Instytut Transplantologii:
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa; tel.: 022 502-12-60; fax: 022 502-21-59
 

Schemat organizacyjny