Cel Projektu

Projekt jest przedsięwzięciem badawczym, ukierunkowanym na bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Ma on szczególny wymiar społeczny, a zastosowanie wyników projektu przyczyni się do rozwiązania najbardziej aktualnych problemów społecznych. Projekt realizuje cel Działania 1.3 POIG „zdobywanie oraz zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa”.

Celem ogólnym projektu, związanym z celami Działania jest ukierunkowanie badań naukowych na dziedziny i dyscypliny naukowe, które mogą mieć duży wpływ na rozwój cywilizacyjno - gospodarczy kraju i budowę gospodarki opartej na wiedzy.

Celem bezpośrednim projektu jest charakterystyka, rozszerzenie asortymentu oraz wprowadzenie do seryjnej produkcji preparatów bakteriofagowych (tzn. zawierających wirusy niszczące bakterie) z zamiarem ich zastosowania w ochronie środowiska i człowieka (leczenie antybiotyko-opornych zakażeń bakteryjnych).

Cel na poziomie produktu jest wykorzystanie ogromnego potencjału naukowego pracowników zaangażowanych jednostek i istniejącej bazy sprzętowej. Projekt pozwoli na rozwój nowoczesnych technik laboratoryjnych, szkolenie kadry naukowo-technicznej, w tym studentów doktorantów oraz podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia personelu naukowego.