Prezentacje prac magisterskich wykonanych w IITD PAN w roku akad. 2011/12