Forum Młodych Biotechnologów

 

Forum Młodych Biotechnologów: sesja prezentacji prac magisterskich wykonanych w IITD PAN

 

Co roku w czerwcu organizujemy Forum Młodych Biotechnologów - konferencję naukową w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, na której studenci kończący prace dyplomowe prezentują swoje wyniki. Jest to często pierwsze publiczne wystąpienie z dyskusją pracy badawczej, otwartej dla uczestników konferencji.

5fmbt