Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów
kierownik Wojciech Kałas, dr hab.
sekretariat Elżbieta Kulińska
Pracownicy naukowi
Andrzej Rapak, dr hab.
Leon Strządała, prof. dr hab.
Edyta Wysokińska, dr
Ewa Zioło, mgr
Doktoranci
Kinga Chybicka, mgr
Informacje

Laboratorium zajmuje się badaniem regulacji i zaburzeń procesów programowanej śmierci (apoptozy, nekroptozy i autofagii). W szczególności nasze zainteresowania dotyczą:

  • roli receptorów jądrowych (VDR, RXR, RAR i Nur77) w procesie apoptozy prawidłowych i nowotworowych komórek limfoidalnych
  • roli białka BNIP3 w indukcji programowanej śmierci komórki przez receptor TSP-1 i CD47 w kontekście transformacji onkogenem H-Ras
  • poszukiwaniem niebiałkowych i niskocząsteczkowych substancji odpowiedzialnych za indukcję angiogenezy
  • badania aktywności nowych koniugatów chlorin e6 z nanonośnikami dla oceny przydatności do zastosowania w terapii fotodynamicznej restenozy

Ponadto Laboratorium wykonuje kompleksowe badania w zakresie oceny cytotoksyczności in vitro związków o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej, przeciwzapalnej lub immunosupresyjnej, jak również badania nad ich molekularnym mechanizmem działania.