Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Immunologii Nowotworów
kierownik Arkadiusz Miążek, dr hab.
sekretariat Czanita Wilk, mgr inż.
Pracownicy naukowi
Paweł Kisielow, prof. dr hab.
Doktoranci
Marta Lisowska, mgr inż.
Michał Zalas, mgr