Aktualności
XL Spotkanie KPM PAU

Zaproszenie

Informacja biograficzna
Streszczenie

Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu. Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona. Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić.
Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj".
Streaming będzie dostępny od godziny 12:45.

 

[28.03.2019] Wykład: mgr Piotr Szczepanowski

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Piotr Szczepanowski (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Charakterystyka roli regulatora HP1021 w odpowiedzi Helicobacter  pylori na stres oksydacyjny".

[21.03.2019] Wykład: mgr Sylwia Janik

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Sylwia Janik (Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej) wygłosi wykład pt.: "Regulacja ekspresji genu VDR w czasie hematopoezy u myszy".

„Next Generation Sequencing Techniques”

Oddziały Wrocławskie Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu zapraszają na seminarium pt. „Next Generation Sequencing Techniques”, które poprowadzi Dr Michael Hansen, Qiagen Co, Copenhagen, Denmark. Seminarium  odbędzie się 27 lutego 2019 r., o godz. 9:00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy

[28.02.2019] Wykład: mgr Kinga Gostomska-Pampuch

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Kinga Gostomska-Pampuch (Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.: "Identyfikacja i właściwości produktów zaawansowanej glikacji występujących w surowicy ludzkiej".

[21.02.2019] Wykład: prof. dr hab. Sławomir Kozieł

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Sławomir Kozieł (Zakład Antropologii) wygłosi wykład pt.: "Stres podczas ciąży a wzrastanie i rozwój potomstwa, na przykładzie skutków tropikalnego super cyklonu w Indiach".

[14.02.2019] Wykład: mgr Marek Harhala

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 14 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Marek Harhala (Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Endolizyny, czyli jak szybciej mordować bakterie".

[07.02.2019] Wykład: dr Sabina Koj

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 7 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Sabina Koj (Pracownia Spektroskopii NMR) wygłosi wykład pt.: "W zupełnie innym wymiarze: NMR glikopeptydów i białek".

Zaproszenie na wykład: "Zastosowanie NGS w diagnostyce i personalizacji leczenia chorób nowotworowych"

Oddział wrocławski Polskiego Towarzystwa Genetycznego wraz z IITD serdecznie zapraszają na wykład, pt.: "Zastosowanie NGS w diagnostyce i personalizacji leczenia chorób nowotworowych." który wygłosi dr n. med. Artur Kowalik, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Wykład odbędzie się 13 lutego 2018 o godz. 9.30 w auli im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu.

 

Plakat

[31.01.2019] Wykład: mgr Joanna Jarosz

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Joanna Jarosz (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Rola IL-33 w rozwoju mysiego raka prostaty".

[24.01.2019] Wykład: mgr Anna Urbaniak

Serdecznie zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Anna Urbaniak (Laboratorium Glikobiologii) wygłosi wykład pt.: "Rola białka indukowanego prolaktyną (PIP) w progresji i terapii raka gruczołu piersiowego".

[10.01.2019] Wykład: prof. dr hab. Andrzej Górski

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Andrzej Górski (Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Nowe perspektywy terapii fagowej".

[03.01.2019] Wykład: mgr Tomasz Kulik

Serdecznie zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 3 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Tomasz Kulik (Zakład Antropologii) wygłosi wykład pt.: "Wpływ czynników biologicznych na proces adaptacji do psycho-społecznych warunków środowiska szkolnego chłopców w wieku 14-16 lat".