Aktualności
[23.05.2019] Wykład: dr hab. Tomasz Niedziela

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Tomasz Niedziela (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "O szczepieniu i szczepionkach przez pryzmat mediów społecznościowych. Czy cenzura jest rozwiązaniem?".

[16.05.2019] Wykład: mgr inż. Agata Witkowicz

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Agata Witkowicz (Laboratorium Immunopatologii) wygłosi wykład pt.: "Wybrane polimorfizmy genu UCP1, badanie ich znaczenia funkcjonalnego i związku z ryzykiem wystąpienia otyłości i zespołu metabolicznego".

III Wrocławska Konferencja Sekwencjonowania Następnej Generacji

Serdecznie zapraszamy na III Wrocławską Konferencję Sekwencjonowania Następnej Generacji organizowaną w dniu 21 maja 2019 roku przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN wraz z o/wrocławskim Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz firmą Roche. Informacje o konferencji wraz z możliwością rejestracji znajdują się na stronie: https://lgib.home.blog/

Zaproszenie

[09.05.2019] Wykład: mgr Joanna Banach

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 9 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Joanna Banach (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Zróżnicowanie profilu ekspresji mikroRNA w osoczu i wybranych tkankach w przerzutującym i nieprzerzutującym raku gruczołu sutkowego".

[25.04.2019] Wykład: mgr inż. Piotr Łacina

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Piotr Łacina (Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki) wygłosi wykład pt.: "Od talidomidu do metabolizmu energetycznego – geny związane z leczeniem i przeżyciem w szpiczaku mnogim i ostrej białaczce szpikowej".

[11.04.2019] Wykład: dr hab. Arkadiusz Miążek

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Arkadiusz Miążek (Laboratorium Immunologii Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Charakterystyka fenotypowa i molekularna konsekwencji mutacji punktowej genu łańcucha alfa spektryny nieerytrocytarnej u myszy".

[04.04.2019] Wykład: mgr Bartosz Bednarz

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Bartosz Bednarz (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Identyfikacja regulonu białek CpkN i CpkO u Streptomyces coelicolor A3(2)".

Konkurs na Dyrektora IIiTD

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 czerwca 2019 roku

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233 poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 czerwca 2019 roku.

więcej...

XL Spotkanie KPM PAU

Zaproszenie

Informacja biograficzna
Streszczenie

Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu. Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona. Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić.
Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj".
Streaming będzie dostępny od godziny 12:45.

 

[28.03.2019] Wykład: mgr Piotr Szczepanowski

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Piotr Szczepanowski (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Charakterystyka roli regulatora HP1021 w odpowiedzi Helicobacter  pylori na stres oksydacyjny".

[21.03.2019] Wykład: mgr Sylwia Janik

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Sylwia Janik (Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej) wygłosi wykład pt.: "Regulacja ekspresji genu VDR w czasie hematopoezy u myszy".

„Next Generation Sequencing Techniques”

Oddziały Wrocławskie Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu zapraszają na seminarium pt. „Next Generation Sequencing Techniques”, które poprowadzi Dr Michael Hansen, Qiagen Co, Copenhagen, Denmark. Seminarium  odbędzie się 27 lutego 2019 r., o godz. 9:00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy

[28.02.2019] Wykład: mgr Kinga Gostomska-Pampuch

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Kinga Gostomska-Pampuch (Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.: "Identyfikacja i właściwości produktów zaawansowanej glikacji występujących w surowicy ludzkiej".

[21.02.2019] Wykład: prof. dr hab. Sławomir Kozieł

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Sławomir Kozieł (Zakład Antropologii) wygłosi wykład pt.: "Stres podczas ciąży a wzrastanie i rozwój potomstwa, na przykładzie skutków tropikalnego super cyklonu w Indiach".

[14.02.2019] Wykład: mgr Marek Harhala

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 14 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Marek Harhala (Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Endolizyny, czyli jak szybciej mordować bakterie".

[07.02.2019] Wykład: dr Sabina Koj

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 7 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Sabina Koj (Pracownia Spektroskopii NMR) wygłosi wykład pt.: "W zupełnie innym wymiarze: NMR glikopeptydów i białek".

Zaproszenie na wykład: "Zastosowanie NGS w diagnostyce i personalizacji leczenia chorób nowotworowych"

Oddział wrocławski Polskiego Towarzystwa Genetycznego wraz z IITD serdecznie zapraszają na wykład, pt.: "Zastosowanie NGS w diagnostyce i personalizacji leczenia chorób nowotworowych." który wygłosi dr n. med. Artur Kowalik, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Wykład odbędzie się 13 lutego 2018 o godz. 9.30 w auli im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu.

 

Plakat

[31.01.2019] Wykład: mgr Joanna Jarosz

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Joanna Jarosz (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Rola IL-33 w rozwoju mysiego raka prostaty".

[24.01.2019] Wykład: mgr Anna Urbaniak

Serdecznie zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Anna Urbaniak (Laboratorium Glikobiologii) wygłosi wykład pt.: "Rola białka indukowanego prolaktyną (PIP) w progresji i terapii raka gruczołu piersiowego".

[10.01.2019] Wykład: prof. dr hab. Andrzej Górski

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Andrzej Górski (Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Nowe perspektywy terapii fagowej".

[03.01.2019] Wykład: mgr Tomasz Kulik

Serdecznie zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 3 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Tomasz Kulik (Zakład Antropologii) wygłosi wykład pt.: "Wpływ czynników biologicznych na proces adaptacji do psycho-społecznych warunków środowiska szkolnego chłopców w wieku 14-16 lat".