Aktualności
„Mikroskopów nie trzyma się w szafie” – o dokonaniach profesora Ludwika Hirszfelda

W czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika „ Kosmos” ukazał się ciekawy artykuł dotyczący twórcy i pierwszego dyrektora IITD PAN – prof. Ludwika Hirszfelda. Autorami pracy „Mikroskopów nie trzyma się w szafie – o dokonaniach Ludwika Hirszfelda” są prof. Marcin Czerwiński z Laboratorium Glikobiologii IITD PAN oraz prof. Urszula Glensk z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego – autorka książki „Hirszfeldowie. Zrozumieć krew”. Artykuł w interesujący i zarazem syntetyczny sposób przedstawia życie Ludwika Hirszfelda, a także pokazuje najważniejsze odkrycia tego wybitnego badacza.

Cały tekst dostępny jest pod linkiem: kosmos.ptpk.org
 

Impact Factor Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis

Informujemy, ze impact factor naszego czasopisma za rok 2018 wyniósł 2,878 i był zbliżony do wartości uzyskanej dla roku 2017 (2,991). Trend ten świadczy o utrzymywaniu się wysokiego poziomu naukowego AITE i ma wpływ na wartość IF obliczanego w dłuższym okresie (3 i 5 letni IF). Jednocześnie zawiadamiamy, że forma wydawania AITE w roku przyszłym zmieni się na wyłącznie "on-line".

Program XXII DFN 2019

 

Program

Zaproszenie na konferencje BINWIT

Serdecznie zapraszamy na konferencję informacyjną projektu BINWIT, która odbędzie się o godzinie 9:00, 12 lipca 2019 w Sali im. Stefana Ślopka Instytutu Immunlogii i Terapii Doświadczalnej.
Celem projektu BINWIT – Baza Informacji Naukowej Wspierającej Innowacyjne Terapie, jest digitalizacja unikalnych zasobów naukowych IITD PAN oraz utworzenie platformy internetowej, której wdrożenie umożliwi cyfrowe udostępnienie informacji oraz zdigitalizowanych zasobów.
W programie konferencji przedstawimy założenia projektu, laboratoria biorące udział w projekcie oraz zakres i potencjał wykorzystania danych, które będą przedmiotem digitalizacji.
Dalsze informacje znajdują się na stronie binwit.pl

Program konferencji:

09:00 – 09:10 Otwarcie Konferencji - dr hab. Jacek Rybka, Dyrektor IITD PAN
09:10 – 09:30 dr Krzysztof Pawlik - Prezentacja projektu BINWIT - Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie
09:30 – 09:50 dr n biol. lek. Ryszard Międzybrodzki - „Terapia fagowa”
09:50 – 10:10 prof. dr hab. n med. Andrzej Górski - „Przyszłość terapii fagowej”
10:10 – 10:35 dr hab. Aleksandra Klimczak - „Potencjał biologiczny MSC i możliwości  jego wykorzystania w aplikacjach klinicznych”
10:35 – 10:50 dr inż. Urszula Kozłowska - „Koncepcja przedstawienia biologii MSC w interaktywnej bazie danych”
10:50 – 11:15 dr hab. n med. Łukasz Łaczmański - "Wykorzystanie sewkencjonowania drugiej i trzeciej generacji do analizy de novo genomów fagowych"
11:15 – 11:40 dr inż. Andrzej Żak - „Rozwój metod obrazowania bakteriofagów w mikroskopie elektronowym”
11:40 – 11:50 Zakończenie Konferencji

 

Konkurs na Dyrektora IIiTD

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu na 4-letnią kadencję.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233 poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu na czteroletnią kadencję.

więcej...

Profesor Piotr Kuśnierczyk redaktorem specjalnego zeszytu Human Immunology

W czasopiśmie „Human Immunology” (Elsevier) pojawił się specjalny zeszyt “Biology of Endoplasmic Reticulum Aminopeptidases” poświęcony budowie, genetyce i biologii aminopeptydaz siateczki śródplazmatycznej i ich roli w prezentacji antygenu limfocytom T CD8+. Zeszyt ten został zredagowany przez prof. Piotra Kuśnierczyka z naszego Instytutu i dr Efstratiosa Stratikosa z National Centre for Scientific Research Demokritos z Aten i zawiera, oprócz artykułu redakcyjnego, siedem artykułów przeglądowych i trzy prace oryginalne. Zawartość tego zeszytu jest czasowo dostępna za darmo online od 13 czerwca do 13 września br. pod adresem: https://www.sciencedirect.com/journal/human-immunology/vol/80/issue/5

Izabela Nowak z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2019

Miło nam poinformować, że 10 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dr hab. Izabela Nowak otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec Przyszłości” za realizację projektu: „Związek polimorfizmu genów KIR, LILRB oraz ich ligandów – HLA-C i HLA-G z nawracającymi niepowodzeniami implantacji zarodka po zapłodnieniu in vitro”. Główna uroczystość wręczenia odbędzie w dniach 28-29 listopada podczas Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju i Gali Liderów Inteligentnego Rozwoju, które odbędą się w ramach IV Forum Inteligentnego Rozwoju w Centrum Konferencyjno-Hotelowym w Uniejowie.

Certyfikat

[18.06.2019] Wykład: prof. Louis du Pasquier

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Louis du Pasquier pt.: "The evolution of the immune systems, an exercise covering the animal kingdom (and more!)”, który odbędzie się 18 czerwca (wtorek) o godz. 12:00 w auli Instytutu. Profesor Louis du Pasquier jest ewolucjonistą, wybitnym badaczem i znawcą ewolucji układu odpornościowego zwierząt, był członkiem założycielem słynnego Instytutu Immunologii w Bazylei, a obecnie jest profesorem Uniwersytetu w Bazylei.

 

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na realizację studiów doktoranckich w ramach projektu BioTechNan

O przyjęcie do projektu mogą ubiegać się wyłącznie osoby spełniające formalne kryteria udziału w projekcie, tj. zostały przyjęte na stacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk w rekrutacji podstawowej na rok akademicki 2018/2019 i realizują studia zgodnie z programem.
Temat badawczy, przewidziany do realizacji na studiach doktoranckich w ramach projektu dotyczyć będzie projektowania, syntezy i badania aktywności biologicznej (badania in vitro, in cellulo, in vivo) izotiocyjanianów i ich pochodnych.

Więcej informacji z załączniku

[13.06.2019] Wykład: mgr Katarzyna Węgierek

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 13.06.2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Katarzyna Węgierek (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.:  "Interleukina 15 - potencjał biologiczny i perspektywy zastosowania w terapii przeciwnowotworowej".

Harmonogram 7FMBt

7 Forum Młodych Biotechnologów
w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN

11 czerwca 2019, godz. 9:00

Zaproszenie

"Hirszfeldowie. Zrozumieć krew" nominowana do Nagrody Nike

Z radością informujemy, że książka "Hirszfeldowie. Zrozumieć krew" Urszuli Glensk została nominowana do Nagrody Literackiej Nike w kategorii biografia. Konkurentami dla tej pozycji są "Ota Pavel. Pod powierzchnią" Aleksandra Kaczorowskiego i "Sen Kolumba" Emila Marata. Nagroda Literacka Nike zostanie przyznana po raz dwudziesty trzeci. Finalistów poznamy na początku września, a laureat ogłoszony będzie 6 października.

Jolanta Łukasiewicz z tytułem profesora

Zaproszenie

Miło nam poinformować, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w dniu 17 kwietnia 2019 r. nadał dr hab. inż. Jolancie Łukasiewicz, Zastępcy Dyrektora ds. naukowych i Kierownikowi Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek, tytuł naukowy profesora nauk biologicznych. Włączenie do elitarnego grona osób wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem jest szczególnym i najwyższym wyrazem uznania dla dorobku naukowego. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich odbędzie się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w przyszły poniedziałek, 27 maja. Serdecznie gratulujemy!

Źródło zdjęcia

7 Forum Młodych Biotechnologów

7 Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN, poświęcone prezentacji prac magisterskich wykonanych w roku akad. 2018/19, odbędzie się 11 czerwca br. (wtorek). Zapraszamy studentów prezentujących prace magisterskie - także te wykonane poza Instytutem. Forum jest otwarte dla studentów biotechnologii wszystkich uczelni.

Zaproszenie

Forum jest dla studentów doskonałą okazją do podzielenia się wynikami badań, Przewidujemy 10-minutowe prezentacje i 5 minut na dyskusję, a także wyróżnienie prezentowanych prac dyplomami IITD PAN.

Zgłaszanie autorów prezentacji (imię, nazwisko, nazwa uczelni) i tytułów prac na adres forum@hirszfeld.pl (tytuł: 7 Forum Młodych Biotechnologów w IITD PAN 2019). Do zgłoszenia należy dołączyć krótką opinię promotora lub opiekuna o studencie, zawierającą opis wkładu do badań laboratorium, a także tytuły publikacji lub prezentacji konferencyjnych, których magistrant jest współautorem.

Termin zgłaszania prezentacji: 4 czerwca br. (wtorek).

[23.05.2019] Wykład: dr hab. Tomasz Niedziela

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Tomasz Niedziela (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "O szczepieniu i szczepionkach przez pryzmat mediów społecznościowych. Czy cenzura jest rozwiązaniem?".

[16.05.2019] Wykład: mgr inż. Agata Witkowicz

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Agata Witkowicz (Laboratorium Immunopatologii) wygłosi wykład pt.: "Wybrane polimorfizmy genu UCP1, badanie ich znaczenia funkcjonalnego i związku z ryzykiem wystąpienia otyłości i zespołu metabolicznego".

III Wrocławska Konferencja Sekwencjonowania Następnej Generacji

Serdecznie zapraszamy na III Wrocławską Konferencję Sekwencjonowania Następnej Generacji organizowaną w dniu 21 maja 2019 roku przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN wraz z o/wrocławskim Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz firmą Roche. Informacje o konferencji wraz z możliwością rejestracji znajdują się na stronie: https://lgib.home.blog/

Zaproszenie

[09.05.2019] Wykład: mgr Joanna Banach

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 9 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Joanna Banach (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Zróżnicowanie profilu ekspresji mikroRNA w osoczu i wybranych tkankach w przerzutującym i nieprzerzutującym raku gruczołu sutkowego".

[25.04.2019] Wykład: mgr inż. Piotr Łacina

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Piotr Łacina (Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki) wygłosi wykład pt.: "Od talidomidu do metabolizmu energetycznego – geny związane z leczeniem i przeżyciem w szpiczaku mnogim i ostrej białaczce szpikowej".

[11.04.2019] Wykład: dr hab. Arkadiusz Miążek

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Arkadiusz Miążek (Laboratorium Immunologii Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Charakterystyka fenotypowa i molekularna konsekwencji mutacji punktowej genu łańcucha alfa spektryny nieerytrocytarnej u myszy".

[04.04.2019] Wykład: mgr Bartosz Bednarz

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Bartosz Bednarz (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Identyfikacja regulonu białek CpkN i CpkO u Streptomyces coelicolor A3(2)".

Konkurs na Dyrektora IIiTD

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 czerwca 2019 roku

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233 poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 czerwca 2019 roku.

więcej...

XL Spotkanie KPM PAU

Zaproszenie

Informacja biograficzna
Streszczenie

Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu. Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona. Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić.
Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj".
Streaming będzie dostępny od godziny 12:45.

 

[28.03.2019] Wykład: mgr Piotr Szczepanowski

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Piotr Szczepanowski (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Charakterystyka roli regulatora HP1021 w odpowiedzi Helicobacter  pylori na stres oksydacyjny".

[21.03.2019] Wykład: mgr Sylwia Janik

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Sylwia Janik (Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej) wygłosi wykład pt.: "Regulacja ekspresji genu VDR w czasie hematopoezy u myszy".

„Next Generation Sequencing Techniques”

Oddziały Wrocławskie Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu zapraszają na seminarium pt. „Next Generation Sequencing Techniques”, które poprowadzi Dr Michael Hansen, Qiagen Co, Copenhagen, Denmark. Seminarium  odbędzie się 27 lutego 2019 r., o godz. 9:00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy

[28.02.2019] Wykład: mgr Kinga Gostomska-Pampuch

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Kinga Gostomska-Pampuch (Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.: "Identyfikacja i właściwości produktów zaawansowanej glikacji występujących w surowicy ludzkiej".

[21.02.2019] Wykład: prof. dr hab. Sławomir Kozieł

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Sławomir Kozieł (Zakład Antropologii) wygłosi wykład pt.: "Stres podczas ciąży a wzrastanie i rozwój potomstwa, na przykładzie skutków tropikalnego super cyklonu w Indiach".

[14.02.2019] Wykład: mgr Marek Harhala

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 14 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Marek Harhala (Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Endolizyny, czyli jak szybciej mordować bakterie".

[07.02.2019] Wykład: dr Sabina Koj

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 7 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Sabina Koj (Pracownia Spektroskopii NMR) wygłosi wykład pt.: "W zupełnie innym wymiarze: NMR glikopeptydów i białek".

Zaproszenie na wykład: "Zastosowanie NGS w diagnostyce i personalizacji leczenia chorób nowotworowych"

Oddział wrocławski Polskiego Towarzystwa Genetycznego wraz z IITD serdecznie zapraszają na wykład, pt.: "Zastosowanie NGS w diagnostyce i personalizacji leczenia chorób nowotworowych." który wygłosi dr n. med. Artur Kowalik, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Wykład odbędzie się 13 lutego 2018 o godz. 9.30 w auli im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu.

 

Plakat

[31.01.2019] Wykład: mgr Joanna Jarosz

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Joanna Jarosz (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Rola IL-33 w rozwoju mysiego raka prostaty".

[24.01.2019] Wykład: mgr Anna Urbaniak

Serdecznie zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Anna Urbaniak (Laboratorium Glikobiologii) wygłosi wykład pt.: "Rola białka indukowanego prolaktyną (PIP) w progresji i terapii raka gruczołu piersiowego".

[10.01.2019] Wykład: prof. dr hab. Andrzej Górski

Zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Andrzej Górski (Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Nowe perspektywy terapii fagowej".

[03.01.2019] Wykład: mgr Tomasz Kulik

Serdecznie zapraszamy na seminarium IITD , które odbędzie 3 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Tomasz Kulik (Zakład Antropologii) wygłosi wykład pt.: "Wpływ czynników biologicznych na proces adaptacji do psycho-społecznych warunków środowiska szkolnego chłopców w wieku 14-16 lat".